card

Хөтөлбөр

2023/09/25-2023/10/01
                                         2023 оны 09 сарын 25-ны Даваа гараг 
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-71
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Хар хайрцаг
13:30 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 39,40-р анги 
14:00 ТЕРМИНАЛ_1.0  дугаар-71-2
16:00 "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 1-р анги
17:10 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 71-р анги
17:25 "Авьяаслаг Монголчууд-4" Хөшигний ард дугаар-4
17:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
18:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 2-р анги
20:45 "Галилео" баримтат кино
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Нүүдэл шийдэл: Зам тээврийн осол- Хүүхдийн амь
22:00 "Өмгөөлөгчид" ООАК 1-р анги
23:05 Үдшийн мэдээ 
23:35 Нүүдэл шийдэл: Зам тээврийн осол- Хүүхдийн амь
00:35 "Захиас" МУСК
01:45 Миний Монголын соёл
02:00 Эфир завсарлага
                                      2023 оны 09 сарын 26-ны  Мягмар гараг 
цаг   Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 ТЕРМИНАЛ_1.0  дугаар-72
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Нүүдэл шийдэл: Зам тээврийн осол- Хүүхдийн амь
13:30 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги 
14:00 ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-72-2
16:00 "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 2-р анги
17:10 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 72-р анги
17:25 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 18-р анги
17:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
18:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 43,44-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 3-р анги
20:45 "Галилео" баримтат кино
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 7-р анги
22:00 "Өмгөөлөгчид" ООАК 2-р анги
23:05 Үдшийн мэдээ 
23:35 "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 7-р анги
00:25 "Анхны 50 болзоо" УСК
02:00 Эфир завсарлага
                                       2023 оны 09 сарын 27-ны  Лхагва гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-73
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 7-р анги
13:30 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 43,44-р анги 
14:00 ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-73-2
16:00 "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 3-р анги
17:10 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 73-р анги
17:25 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 19-р анги
17:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
18:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 45,46-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 4-р анги
20:45 "Галилео" баримтат кино 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-15
21:50 Миний Монголын соёл
22:00 "Өмгөөлөгчид" ООАК 3-р анги
23:05 Үдшийн мэдээ 
23:35 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-15
00:15 "Зуун жилийн эморол" МУСК
02:00 Эфир завсарлага
                                                2023 оны 09 сарын 28-ны  Пүрэв гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-74
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-15
13:15 Миний Монголын соёл
13:30 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 45,46-р анги 
14:00 ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-74-2
16:00 "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 4-р анги
17:10 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 74-р анги
17:25 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 20-р анги
17:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
18:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 47,48-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 5-р анги
20:45 "Галилео" баримтат кино 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 8-р анги
22:00 "Өмгөөлөгчид" ООАК 4-р анги
23:05 Үдшийн мэдээ 
23:35 "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 8-р анги
00:25 "Сүүдэрт ургасан цэцэг" МУСК
02:00 Эфир завсарлага
                                           2023 оны 09 сарын 29-ний Баасан гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 ТЕРМИНАЛ_1.0  дугаар-75
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 8-р анги
13:30 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 47,48-р анги 
14:00 ТЕРМИНАЛ_1.0  дугаар-75-2
16:00 "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК  5-р анги
17:10 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 75-р анги
17:25 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал  21-р анги
17:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
18:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 49,50-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 6-р анги
20:45 "Галилео" баримтат кино
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Хар хайрцаг
22:00 "Өмгөөлөгчид" ООАК 5-р анги
23:05 Үдшийн мэдээ 
23:35 Хар хайрцаг
00:35 "Хоёр туйлт баавгай" УСК
02:00 Эфир завсарлага
                                       2023 оны  09 сарын 30-ны  Бямба гараг
цаг Контент
06:00 "Тэмцэл" МУСК
07:30 Миний Монголын соёл
07:40 "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 37-42-р анги
09:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК  9,10-р анги
14:25 Нүүдэл шийдэл: Зам тээврийн осол- Хүүхдийн амь
15:20 "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг дугаар-4
16:00 "Авьяаслаг Монголчууд-4" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-4
17:45 "Авьяаслаг Монголчууд-4" Хөшигний ард дугаар-4
18:15 "Баярлалаа ээжээ" МУСК
19:30 "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-2
21:00 "Мооди" УСК
23:10 "Нөхөрт гарсны маргааш" МУСК
00:15 "Аймшгийн ном" УСК
02:00 Эфир завсарлага
                                          2023 оны 10 сарын 01-ний  Ням гараг
цаг Контент
06:00 "Тод магнай" МУСК
07:40 "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 43-48-р анги
09:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
11:00  "6/42 Лотто" хонжворын 47 дахь тохирол /шууд/ 
11:15 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК  11,12-р анги
14:20 Хар хайрцаг
15:15 “Хүнсний хувьсгал” нэвтрүүлэг 
15:30 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-15
16:15 "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-2
17:45 "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг  дугаар-5
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Авьяаслаг Монголчууд-4" шоу нэвтрүүлэг дугаар-5
21:15 "Soulmate" МУСК
22:45 "Цоо шинэ эхлэл" УСК
00:35 "Зүрхэнд дуссан нулимс" МУСК
02:00 Эфир завсарлага

Холбоо барих