card

Хөтөлбөр

2023/11/27-2023/12/03


2023 оны 11 сарын 27-ны Даваа гараг

цаг      Контент
6:00      "Цам" баримтат кино
6:50      "Миний Монголын соёл"
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-116
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      Хар хайрцаг
13:30      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
13:55      Цаг агаарын мэдээлэл
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-116-2
16:00      Цаг агаарын мэдээлэл
16:05      "Тэргэл сар" ОАК 2-р бүлэг 2-р анги
17:00      "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 5-р анги
17:25      "Авьяаслаг Монголчууд-4" Хөшигний ард дугаар-13
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Тэргэл сар" ОАК 2-р бүлэг 3-р анги
20:35      "Миний Монголын соёл"
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      Нүүдэл шийдэл: Сайжруулсан түлшнээс өөр шийдэл байхгүй юу?
22:00      "Цагдаагийн эхнэр" ООАК 14-р анги
23:00      Үдшийн мэдээ
23:30      Цаг агаарын мэдээлэл
23:35      Нүүдэл шийдэл: Сайжруулсан түлшнээс өөр шийдэл байхгүй юу?
0:30      "Заншлын хэлхээ"-Дээд Монголчууд дугаар-4
1:25      "Саран дээрх сүүлчийн хүн" баримтат кино 1-р хэсэг
2:00      Эфир завсарлага

2023 оны 11 сарын 28-ны Мягмар гараг

цаг       Контент
6:00      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-117
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      Нүүдэл шийдэл: Сайжруулсан түлшнээс өөр шийдэл байхгүй юу?
13:30      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-117-2
16:00      Цаг агаарын мэдээлэл
16:05      "Тэргэл сар" ОАК 2-р бүлэг 3-р анги
17:05      "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 6,7-р анги
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Тэргэл сар" ОАК 2-р бүлэг 4-р анги
20:35      УИХ-ын дарга Сэлэнгэ аймагт
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Терминал-р аялъя!" нэвтрүүлэг дугаар-1
21:30      "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-1
22:00      "Цагдаагийн эхнэр" ООАК 15-р анги
23:00      Үдшийн мэдээ
23:30      "Терминал-р аялъя!" нэвтрүүлэг дугаар-1
0:00      "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-1
0:30      "Заншлын хэлхээ"-Дээд Монголчууд дугаар-5
1:25      "Саран дээрх сүүлчийн хүн" баримтат кино 2-р хэсэг
2:00      Эфир завсарлага

2023 оны 11 сарын 29-ний Лхагва гараг

цаг      Контент
6:00      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-118
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "Терминал-р аялъя!" нэвтрүүлэг дугаар-1
13:00      "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг дугаар-1
13:30      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-119-2
16:00      Цаг агаарын мэдээлэл
16:05      "Тэргэл сар" ОАК 2-р бүлэг 4-р анги
17:05      "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 8,9-р анги
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Тэргэл сар" ОАК 2-р бүлэг 5-р анги
20:35      "Миний Монголын соёл"
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Намайг сонгооч" нэвтрүүлэг дугаар-2
22:00      "Цагдаагийн эхнэр" ООАК 16-р анги
23:00      Үдшийн мэдээ
23:30      "Намайг сонгооч" нэвтрүүлэг дугаар-2
0:30      "Заншлын хэлхээ"-Дээд Монголчууд дугаар-6
1:25      "Саран дээрх сүүлчийн хүн" баримтат кино 3-р хэсэг
2:00      Эфир завсарлага

2023 оны 11 сарын 30-ны Пүрэв гараг

цаг      Контент
6:00      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-120
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "Намайг сонгооч" нэвтрүүлэг дугаар-2
13:30      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-120-2
16:00      Цаг агаарын мэдээлэл
16:05      "Тэргэл сар" ОАК 2-р бүлэг 5-р анги
17:05      "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 10,11-р анги
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Тэргэл сар" ОАК 2-р бүлэг 6-р анги
20:35      "Миний Монголын соёл"
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 3-р анги
22:00      "Чонын хавх" ООАК 1-р бүлэг 1-р анги
23:00      Үдшийн мэдээ
23:30      "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 3-р анги
0:30      "Заншлын хэлхээ"-Дээд Монголчууд дугаар-7
1:25      "Унахаас болгоомжил" баримтат кино 1-р хэсэг
2:00      Эфир завсарлага

2023 оны 12 сарын 01-ний Баасан гараг

цаг      Контент
6:00      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-121
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 3-р анги
13:30      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
13:55      Цаг агаарын мэдээлэл
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-121-2
16:00      Цаг агаарын мэдээлэл
16:05      "Тэргэл сар" ОАК 2-р бүлэг 6-р анги
17:05      "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 12,13-р анги
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Тэргэл сар" ОАК 2-р бүлэг 7-р анги
20:35      "Миний Монголын соёл"
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      Хар хайрцаг
22:00      "Чонын хавх" ООАК 1-р бүлэг 2-р анги
23:00      Үдшийн мэдээ
23:30      Цаг агаарын мэдээлэл
23:35      Хар хайрцаг
0:30      "Заншлын хэлхээ"-Дээд Монголчууд дугаар-8
1:25      "Унахаас болгоомжил" баримтат кино 2-р хэсэг
2:00      Эфир завсарлага

2023 оны 12 сарын 02-ны Бямба гараг

цаг      Контент
6:00      "Ирж яваа цаг" МУСК
7:30      "Миний Монголын соёл"
7:40      "Супер 10" хүүхэлдэйн кино 15-21-р анги
9:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00      "Тэнгэрлэг одод" СОАК 11,12-р анги
14:30      Нүүдэл шийдэл: Сайжруулсан түлшнээс өөр шийдэл байхгүй юу?
15:25      "Хүнсний хувьсгал" нэвтрүүлэг
15:45      "Бяцхан влог" нэвтрүүлэг дугаар-2
16:30      "Авьяаслаг Монголчууд-4" шоу нэвтрүүлэг-Финалын шалгаруулалт
19:00      "Авьяаслаг Монголчууд-4" Хөшигний ард дугаар-13
19:30      "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-11
21:00      "Эва" УСК
23:00      "Самрагчин" кино контент
0:05      "Мооди" УСК
2:00      Эфир завсарлага

2023 оны 12 сарын 03-ны Ням гараг

цаг      Контент
6:00      "Тунгалаг тамир-1" МУСК
7:40      "Супер 10" хүүхэлдэйн кино 22-28-р анги
9:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
11:00      "6/42 Лотто" хонжворын 56 дахь тохирол /шууд/
11:15      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00      "Сураггүй бологсдын ертөнц" СОАК 1-р бүлэг 1,2-р анги
14:25      Хар хайрцаг
15:25      "Терминал-р аялъя!" нэвтрүүлэг дугаар-1
15:55      "Миний Монголын соёл"
16:15      "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-11
17:45      "Бяцхан влог" нэвтрүүлэг дугаар-3
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "SUITS" ОАК-ны нээлт
20:00      "SUITS" ОАК 1-р анги
21:00      "Хоёр туйлт баавгай"УСК
22:35      "Зүрхэнд гэрэлтэнэ" МУСК
0:15      "Цоо шинэ эхлэл" УСК
2:00      Эфир завсарлага

Холбоо барих