card

Хөтөлбөр

2023/01/30-2023/02/05
          2023 оны 01 сарын 30-ны  Даваа гараг 
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
10:30 "Ийм сайхан байсангүй" ООАК 11-р анги
11:30 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 34,35-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Хар хайрцаг 
13:30 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  2-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:10 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  1-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал  5-р бүлэг 30-р анги 
18:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Ийм сайхан байсангүй" ООАК 12-р анги
20:40 "Галилео" баримтат кино 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Нүүдэл шийдэл
22:00 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 51-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 Нүүдэл шийдэл
00:30 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 51-р анги 
01:20 Миний Монголын соёл
01:30 Заншлын хэлхээ нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-21
02:00 Эфир завсарлага
             2023 оны 01 сарын 31-ний  Мягмар гараг 
цаг   Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
10:30 "Ийм сайхан байсангүй" ООАК 12-р анги
11:30 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  36,37-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Нүүдэл шийдэл
13:30 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:10 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 2-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 5-р бүлэг 31-р анги 
18:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 11,12-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Цагдаа" ООАК 1-р анги
20:40 "Галилео" баримтат кино 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг дугаар-5
22:00 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 52-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг дугаар-5
00:30 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 52-р анги 
01:20 Миний Монголын соёл
01:30 Заншлын хэлхээ нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-22
02:00 Эфир завсарлага
          2023 оны 02 сарын 01-ний  Лхагва гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино  11,12-р анги
10:30 "Цагдаа" ООАК 1-р анги
11:30 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  38,39-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг  дугаар-5
13:30 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  4-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:10 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  3-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал  5-р бүлэг 32-р анги 
18:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино  13,14-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Цагдаа" ООАК  2-р анги
20:40 "Галилео" баримтат кино 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Халуу дүүгсэн бүжгийн танхим" баримтат кино 1-р хэсэг 
22:00 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 53-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Халуу дүүгсэн бүжгийн танхим" баримтат кино 1-р хэсэг 
00:30 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  53-р анги 
01:20 Миний Монголын соёл
01:30 Заншлын хэлхээ нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-23
02:00 Эфир завсарлага
         2023 оны 02 сарын 02-ны  Пүрэв гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 13,14-р анги
10:30 "Цагдаа" ООАК 2-р анги
11:30 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 40,41-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Халуу дүүгсэн бүжгийн танхим" баримтат кино 1-р хэсэг 
13:30 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:10 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  4-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 6-р бүлэг 1-р анги 
18:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино  15,16-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Samsung Galaxy Unpacked" дэлхийн нээлтийн шууд дамжуулалт
21:00 "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг  дугаар-6
22:00 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 54-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг  дугаар-6
00:30 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  54-р анги 
01:20 Миний Монголын соёл
01:30 Заншлын хэлхээ нэвтрүүлэг 1-р бүлэг  дугаар-24
02:00 Эфир завсарлага
         2023 оны 02 сарын 03-ны Баасан гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 15,16-р анги
10:30 "Bad Angel" МУСК
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг  дугаар-6
13:30 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:10 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 5-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 6-р бүлэг  2-р анги 
18:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Цагдаа" ООАК 3-р анги
20:40 "Галилео" баримтат кино 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Хар хайрцаг
22:00 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  55-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 Хар хайрцаг
00:30 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  55-р анги 
01:20 Миний Монголын соёл
01:30 Заншлын хэлхээ нэвтрүүлэг 1-р бүлэг  дугаар-25
02:00 Эфир завсарлага
          2023 оны  02 сарын 04-ний  Бямба гараг
цаг Контент
06:00 "Амьдралын нахиа" МУСК
07:40 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 13-18-р анги
09:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00 "Есөн сүүлтийн домог" СОАК  1,2-р анги
14:20 Нүүдэл шийдэл
15:20 "Samsung Galaxy Unpacked" дэлхийн нээлт
16:45 "Аппрентис Монгол" бизнесийн реалити нэвтрүүлэг  дугаар-8
19:30 "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг  дугаар-2
21:00 "Tэнцүүлэгч" УСК
23:25 "Эхиймаа" МУСК
00:55 "Сараана" МУСК
02:00 Эфир завсарлага
          2023 оны 02 сарын 05-ны  Ням гараг
цаг Контент
06:00 "Намрын халуун өдрүүд" МУСК
07:40 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 19-24-р анги
09:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
11:00  "6/42 Лотто" хонжворын 13 дахь тохирол /шууд/ 
11:15 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00 "Есөн сүүлтийн домог" СОАК 3,4-р анги
14:20 Хар хайрцаг
15:20 "Халуу дүүгсэн бүжгийн танхим" баримтат кино 1-р хэсэг 
16:15 "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг дугаар-2
17:45 "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг  дугаар-1
18:25 "Боломжоор ДҮҮРЭН Ирээдүй" KFC
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Аппрентис Монгол" бизнесийн реалити нэвтрүүлэг  дугаар-9
22:15 "Ээж" МУСК
00:10 "Илбийн гайхамшиг" УСК
02:00 Эфир завсарлага

Холбоо барих