card

Хөтөлбөр

2023/03/27-2023/04/02
         2023 оны 03 сарын 27-ны  Даваа гараг 
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино  45,46-р анги
10:30 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК  12-р анги
11:45 Миний Монголын соёл
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Хар хайрцаг 
13:30 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
15:15 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  36-р анги
16:30 "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино  47,48-р анги
17:00 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 4-р анги 
17:30 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:35 "Girls" МОАК 11-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 13-р анги
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Нүүдэл шийдэл: Хушин ойн нөөц
22:00 "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг  9,10-р анги 
23:45 Үдшийн мэдээ 
00:15 Нүүдэл шийдэл: Хушин ойн нөөц
01:15 Миний Монголын соёл
01:30 "Галилео" баримтат кино 94-97-р анги
02:00 Эфир завсарлага
            2023 оны 03 сарын 28-ны  Мягмар гараг 
цаг   Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 47,48-р анги
10:30 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК  13-р анги
11:45 Миний Монголын соёл
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Нүүдэл шийдэл: Хушин ойн нөөц
13:30 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
15:15 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  37-р анги
16:30 "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 49,50-р анги
17:00 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал  7-р бүлэг 5-р анги 
17:30 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:35 "Girls" МОАК  12-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК  14-р анги
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Дээрэлхүү" баримтат кино  1-р хэсэг
22:00 "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 11,12-р анги 
23:45 Үдшийн мэдээ 
00:15 "Дээрэлхүү" баримтат кино  1-р хэсэг
01:15 Миний Монголын соёл
01:30 "Галилео" баримтат кино 98-102-р анги
02:00 Эфир завсарлага
          2023 оны 03 сарын 29-ний  Лхагва гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино  49,50-р анги
10:30 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК  14-р анги
11:40 Миний Монголын соёл
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Дээрэлхүү" баримтат кино  1-р хэсэг
13:30 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
15:15 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  38-р анги
16:30 "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 51,52-р анги
17:00 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг  6-р анги 
17:30 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:35 "Girls" МОАК  13-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК 15-р анги
20:50 "Газар шим IPO" төлбөртэй нэвтрүүлэг
21:00 "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-5
22:15 "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг  13,14-р анги 
00:00 Үдшийн мэдээ 
00:30 "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-5
01:45 "Галилео" баримтат кино 103-р анги
02:00 Эфир завсарлага
          2023 оны 03 сарын 30-ны  Пүрэв гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 51,52-р анги
10:30 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК  15-р анги
11:40 Миний Монголын соёл
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-5
13:45 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
15:15 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  39-р анги
16:30 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
17:00 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 7-р анги 
17:30 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:35 "Girls" МОАК  1-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК  16-р анги
20:45 "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг  дугаар-15
22:00 "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг 15,16-р анги 
23:45 Үдшийн мэдээ 
00:15 "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг  дугаар-15
01:30 "Галилео" баримтат кино  104-106-р анги
02:00 Эфир завсарлага
         2023 оны 03 сарын 31-ний Баасан гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино  1,2-р анги
10:30 "Цэргийн прокурор Ду Бэ Ман" СОАК  16-р анги
11:45 Миний Монголын соёл
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Шинэчилгээ" нэвтрүүлэг дугаар-15
13:45 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
15:15 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  40-р анги
16:30 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
17:00 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 8-р анги 
17:30 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:35 "Girls" МОАК  2-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хуурмаг хот" СОАК  1-р анги
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Хар хайрцаг
22:00 "Викингчүүд" АОАК 4-р бүлэг  17,18-р анги 
23:45 Үдшийн мэдээ 
00:15 Хар хайрцаг
01:15 Миний Монголын соёл
01:30 "Галилео" баримтат кино 107-109-р анги
02:00 Эфир завсарлага
          2023 оны  04 сарын 01-ний  Бямба гараг
цаг Контент
06:00 Миний Монголын соёл
06:10 "Илүү сартай зун" МУСК
07:40 "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 37-42-р анги
09:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00 "Зомби мөрдөгч" СОАК  11,12-р анги
14:15 "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг  дугаар-8
15:00 "Шуугиан таригч" МУСК
16:45 "Шарк танк" нэвтрүүлэг  дугаар-2
19:15 "Мөнгөний гахай" МУСК
21:00 "Муур" баримтат кино  2-р хэсэг 
22:00 "Тэгри Чину" МОАК 7-р анги 
23:15 "Ээждээ хэлээч" УСК
01:05 Заншлын хэлхээ-Кыргызстаны сарт халимагууд:Манасын эх орон
02:00 Эфир завсарлага
          2023 оны 04 сарын 02-ны  Ням гараг
цаг Контент
06:00 Миний Монголын соёл
06:10 "Намар нахиалсан мод" МУСК
07:40 "Тобот: Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 43-48-р анги
09:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
11:00  "6/42 Лотто" хонжворын 21 дэх тохирол /шууд/ 
11:15 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00 "Нууц ажилтан" СОАК  1,2-р анги
14:25 Нүүдэл шийдэл: Хушин ойн нөөц
15:25 "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-5
16:40 "Нөхөрт гарсны маргааш" МУСК
17:45 "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг   дугаар-9
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Шарк танк" нэвтрүүлэг  дугаар-3
22:00 "Говийн домог" МУСК
00:15 "Мөнхийн эхлэл" кино контент
01:10 Заншлын хэлхээ-Кыргызстаны сарт халимагууд:Монголдор
02:00 Эфир завсарлага

Холбоо барих