card

Хөтөлбөр

2024/06/17-2024/06/23

2024 оны 06 сарын 17-ны Даваа гараг

цаг      Контент
6:00      "Ромын түүх" баримтат кино 1-р хэсэг
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-259
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "SUITS" ОАК 5-р анги
13:45      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 5-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-259-2
16:00      "Цагдаагийн эхнэр" ООАК 6-р анги
17:00      "Сонсъё, суръя, дагая" хүүхдийн нэвтрүүлэг
17:35      "Галилео" баримтат кино
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 7,8-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Их үйлс" СОАК 11-р анги
20:50      "Миний Монголын соёл"
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:15      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:30      "9:90:900-Ардчиллын цаг" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
21:45      "Шинэ сэргэлтийн бодлого" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
22:00      "SUITS" ОАК 6-р анги
23:10      Үдшийн мэдээ
23:40      "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг 2-р бүлэг дугаар-11,12
0:40      "Муур" баримтат кино
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 06 сарын 18-ны Мягмар гараг

цаг      Контент
6:00      "Ромын түүх" баримтат кино 2-р хэсэг
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-260
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "SUITS" ОАК 6-р анги
13:30      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 7,8-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-260-2
16:00      "Цагдаагийн эхнэр" ООАК 7-р анги
17:00      "Сонсъё, суръя, дагая" хүүхдийн нэвтрүүлэг
17:35      "Галилео" баримтат кино
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 9,10-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Их үйлс" СОАК 12-р анги
20:50      "Миний Монголын соёл"
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:15      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:30      "9:90:900-Ардчиллын цаг" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
21:45      "Шинэ сэргэлтийн бодлого" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
22:00      "SUITS" ОАК 7-р анги
23:10      Үдшийн мэдээ
23:40      "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 5-р анги
0:30      "Түцний охид" МУСК
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 06 сарын 19-ний Лхагва гараг

цаг      Контент
6:00      "Ромын түүх" баримтат кино 3-р хэсэг
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-261
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "SUITS" ОАК 7-р анги
13:45      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 10-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-261-2
16:00      "Цагдаагийн эхнэр" ООАК 8-р анги
17:00      "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 4-р бүлэг дугаар-43
17:30      "Галилео" баримтат кино
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 11,12-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Их үйлс" СОАК 13-р анги
20:50      "Миний Монголын соёл"
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:15      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:30      "9:90:900-Ардчиллын цаг" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
21:45      "Шинэ сэргэлтийн бодлого" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
22:00      "SUITS" ОАК 8-р анги
23:20      Үдшийн мэдээ
23:50      "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 6-р анги
0:40      "Моралаш" МУСК
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 06 сарын 20-ны Пүрэв гараг

цаг      Контент
6:00      "Ромын түүх" баримтат кино 4-р хэсэг
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-262
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "SUITS" ОАК 8-р анги
13:45      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 12-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-262-2
16:00      "Цагдаагийн эхнэр" ООАК 9-р анги
17:00      "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 4-р бүлэг дугаар-44
17:30      "Галилео" баримтат кино
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 13,14-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Их үйлс" СОАК 14-р анги
20:50      "Миний Монголын соёл"
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:15      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:30      "9:90:900-Ардчиллын цаг" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
21:45      "Шинэ сэргэлтийн бодлого" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
22:00      "SUITS" ОАК 9-р анги
23:10      Үдшийн мэдээ
23:40      "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 7-р анги
0:30      "Хоёр туйлт баавгай" УСК
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 06 сарын 21-ний Баасан гараг

цаг      Контент
6:00      "Ромын түүх" баримтат кино 5-р хэсэг
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-263
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "SUITS" ОАК 9-р анги
13:45      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 14-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-263-2
16:00      "Цагдаагийн эхнэр" ООАК 10-р анги
17:00      "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 4-р бүлэг дугаар-45
17:30      "Галилео" баримтат кино
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 15,16-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Их үйлс" СОАК 15-р анги
20:50      "Миний Монголын соёл"
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:15      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:30      "9:90:900-Ардчиллын цаг" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
21:45      "Шинэ сэргэлтийн бодлого" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
22:00      "SUITS" ОАК 10-р анги
23:30      Үдшийн мэдээ
0:00      "Сургуульдаа явах хамгийн аюултай зам" баримтат кино 8-р анги
1:00      "Дархлаа" МУСК
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 06 сарын 22-ны Бямба гараг

цаг      Контент
6:00      "Ардын элч" МУСК
7:25      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3-р бүлэг 1-4-р анги
9:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00      "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 3-р бүлэг 3,4-р анги
14:05      "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 40,41-р анги
14:35      "Гэр" баримтат кино
16:10      "Зүрхэнд гэрэлтэнэ" МУСК
17:30      "Тиймээ зөвшөөрч байна" нэвтрүүлэг дугаар-5
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Их үйлс" СОАК 16-р анги
21:00      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:15      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:30      "9:90:900-Ардчиллын цаг" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
21:45      "Шинэ сэргэлтийн бодлого" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
22:00      "Их үйлс" СОАК 17-р анги
23:20      "Сэтгэлд харвасан туяа" МУСК
1:05      "Газар газрын нүүр царай" баримтат кино 1-р хэсэг
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 06 сарын 23-ны Ням гараг

цаг      Контент
6:00      "Хонины найр" МУСК
7:25      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3-р бүлэг 5-8-р анги
9:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
11:00      "6/42 Лотто" хонжворын 85 дахь тохирол /шууд/
11:15      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00      "А үсгээр эхэлсэн үг" АОАК 3-р бүлэг 5,6-р анги
14:05      "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 42,43-р анги
14:35      "Би яагаад үсэрдэг вэ?" баримтат кино
16:00      "Чи миний дуршил" МУСК
17:30      "Тиймээ зөвшөөрч байна" нэвтрүүлэг дугаар-5
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Их үйлс" СОАК 18-р анги
21:00      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:15      "Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг"
21:30      "9:90:900-Ардчиллын цаг" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
21:45      "Шинэ сэргэлтийн бодлого" сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
22:00      "Их үйлс" СОАК 19-р анги
23:20      "Альфа" УСК
1:05      "Газар газрын нүүр царай" баримтат кино 2-р хэсэг
2:00      Эфир завсарлага

Холбоо барих