card

Хөтөлбөр

2021/10/18-2021/10/24
       2021 оны 10 сарын 18-ны Даваа гараг
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Тобот: Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
10:30 "Мангас" СОАК  8-р анги 
11:45 "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино  17,18-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар 5
13:20 "Багтай баатрууд"  хүүхэлдэйн кино  27-29-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:00 "Дотоод гоо үзэсгэлэн" СОАК 16-р анги
17:10 Миний Монголын соёл 
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг  дугаар 3
18:00 "Тобот: Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино  19,20-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Мангас" СОАК  9-р анги 
20:45 Миний Монголын соёл 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Нүүдэл шийдэл 
22:00 "Харснаа хэл" СОАК  11-р анги 
23:15 Миний Монголын соёл 
23:30 Үдшийн мэдээ 
0:00 "Хөгжилтэй дүр" цуврал 1-р хэсэг 
1:00 Эфир завсарлага
        2021 оны 10 сарын 19-ний  Мягмар гараг
цаг   Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Тобот: Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино  19,20-р анги
10:30 "Мангас" СОАК 9-р анги 
11:35 "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино  19-21-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Нүүдэл шийдэл 
13:30 "Багтай баатрууд"  хүүхэлдэйн кино  30,31-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:00 "Тэмцэл" СОАК  1-р анги
17:15 Миний Монголын соёл 
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг  дугаар 4
18:00 "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино  1,2-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Мангас" СОАК  10-р анги 
20:45 Миний Монголын соёл 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг  дугаар 11
21:30 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг  дугаар 12
22:00 "Харснаа хэл" СОАК  12-р анги 
23:15 Миний Монголын соёл 
23:30 Үдшийн мэдээ 
0:00 "Хөгжилтэй дүр" цуврал 2-р хэсэг 
1:00 Эфир завсарлага
        2021 оны 10 сарын 20-ны Лхагва гараг
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
10:30 "Мангас"СОАК  10-р анги 
11:40 "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 22-24-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг  дугаар 9,10
13:30 "Багтай баатрууд"  хүүхэлдэйн кино  32,33-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:00 "Тэмцэл" СОАК  2-р анги
17:15 Миний Монголын соёл 
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг  дугаар 5
18:00 "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино  3,4-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Мангас" СОАК  11-р анги 
20:45 Миний Монголын соёл 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг  дугаар 6
22:00 "Харснаа хэл" СОАК  13-р анги 
23:15 Миний Монголын соёл 
23:30 Үдшийн мэдээ 
0:00 "Хөгжилтэй дүр" цуврал 3-р хэсэг 
1:00 Эфир завсарлага
       2021 оны 10 сарын 21-ний  Пүрэв гараг
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино  3,4-р анги
10:30 "Мангас"СОАК  11-р анги 
11:40 "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино  25-27-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар 6
13:20 "Багтай баатрууд"  хүүхэлдэйн кино  34-36-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:00 "Тэмцэл" СОАК  3-р анги
17:15 Миний Монголын соёл 
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг  дугаар 6
18:00 "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино  5,6-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Мангас" СОАК  12-р анги 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Амь өрссөн авиралт" баримтат кино 1-р хэсэг 
22:00 "Харснаа хэл" СОАК  14-р анги 
23:15 Миний Монголын соёл 
23:30 Үдшийн мэдээ 
0:00 "Хөгжилтэй дүр" цуврал 4-р хэсэг 
1:00 Эфир завсарлага
       2021 оны 10 сарын 22-ны  Баасан гараг
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино  5,6-р анги
10:30 "Мангас" СОАК  12-р анги 
11:45 "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино  28,29-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Амь өрссөн авиралт" баримтат кино 1-р хэсэг 
13:30 "Багтай баатрууд"  хүүхэлдэйн кино  37,38-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:00 "Тэмцэл" СОАК  4-р анги
17:15 Миний Монголын соёл 
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" Хүүхдийн нэвтрүүлэг  дугаар 7
18:00 "Нинжаго"  хүүхэлдэйн кино  7,8-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Мангас" СОАК  13-р анги 
20:45 Миний Монголын соёл 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг  дугаар 12
21:30 "Дээвэр" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг  дугаар 1
22:00 "Харснаа хэл" СОАК 15-р анги 
23:15 Миний Монголын соёл 
23:30 Үдшийн мэдээ 
0:00 "Бидний сөрөг өдрүүд" цуврал 
1:00 Эфир завсарлага
       2021 оны  10 сарын 23-ны Бямба гараг
цаг Контент
6:00 "Ирж яваа цаг" МУСК
7:25 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино  13-19-р анги 
9:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
12:00 "Есөн сүүлтийн домог" СОАК  7,8-р анги
14:30 Нүүдэл шийдэл 
15:30 "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг  дугаар 6
16:30 "Дээвэр" үл хөдлөх мэдээллийн нэвтрүүлэг  дугаар 1
16:50 "Карантины хүүхдүүд" кино контент
18:00 "Зуун чухал сэдэв: Тэтгэврийн шинэчлэл" 
19:30 "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг  дугаар 1
21:00 "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүлэг  дугаар-5
22:30 "Эхлэл төгсгөлийн зааг" УСК 
0:30 Миний Монголын соёл 
1:00 Эфир завсарлага
       2021 оны 10 сарын 24-ний  Ням гараг
цаг Контент
6:00  "Суварган цэнхэр уулс" МУСК
7:25 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино  20-26-р анги 
9:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
12:00 "Есөн сүүлтийн домог" СОАК  9,10-р анги
14:20 "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино  30-р анги
14:30 "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг  дугаар 11,12
15:30 "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг  дугаар 1
17:00 "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүүлэг  дугаар-5
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Шарк танк" нэвтрүүлэг  дугаар 1
21:00 "Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж" МУСК 
23:10 "Аймшигт үнэн" УСК 
1:00 Эфир завсарлага

Хүсэлт илгээх