card

Хөтөлбөр

2022/09/26-2022/10/02
         2022 оны 09 сарын 26-ны  Даваа гараг 
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 10-р анги 
10:30 "Хатны гэр" СОАК  10-р анги 
11:40 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  74-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Хар хайрцаг 
13:30 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино  21-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:15 "Дутагдалтай хүмүүс" СОАК  16-р анги 
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг  6-р анги 
18:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  11-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хатны гэр" СОАК 11-р анги 
20:50 "Авгалдайнууд" цуврал 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Нүүдэл шийдэл:Инфляц ба төгрөгийн ханшийн уналт
22:00 "Хавай 5:0" АОАК  9-р бүлэг 11-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 Нүүдэл шийдэл:Инфляц ба төгрөгийн ханшийн уналт
0:30 "Хавай 5:0" АОАК  9-р бүлэг 11-р анги 
1:20 Миний Монголын соёл
1:30 "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг  дугаар-17
2:00 Эфир завсарлага
             2022 оны 09 сарын 27-ны  Мягмар гараг 
цаг   Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  11-р анги 
10:30 "Хатны гэр" СОАК  11-р анги 
11:40 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  75-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Нүүдэл шийдэл:Инфляц ба төгрөгийн ханшийн уналт
13:30 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино  22-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:05 "Нууц ажилтан" СОАК  1-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 7-р анги 
18:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  12-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хатны гэр" СОАК  12-р анги 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг  дугаар-3
21:25 "Жаргалтай бяцхан ферм" баримтат кино  3-р хэсэг
22:00 "Хавай 5:0" АОАК  9-р бүлэг 12-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг  дугаар-3
23:55 "Жаргалтай бяцхан ферм" баримтат кино  3-р хэсэг
0:30 "Хавай 5:0" АОАК  9-р бүлэг 12-р анги 
1:20 Миний Монголын соёл
1:30 "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг  дугаар-18
2:00 Эфир завсарлага
          2022 оны 09 сарын 28-ны  Лхагва гараг
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  12-р анги 
10:30 "Хатны гэр" СОАК  12-р анги 
11:45 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 76-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг  дугаар-3
12:55 "Жаргалтай бяцхан ферм" баримтат кино  3-р хэсэг
13:30 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино  23-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:05 "Нууц ажилтан" СОАК  2-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал  4-р бүлэг 8-р анги 
18:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  13-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хатны гэр" СОАК  13-р анги 
20:50 "Авгалдайнууд" цуврал 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Love Menu"  шоу нэвтрүүлэг  дугаар-3
22:00 "Хавай 5:0" АОАК 9-р бүлэг 13-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-3
0:30 "Хавай 5:0" АОАК 9-р бүлэг 13-р анги 
1:20 Миний Монголын соёл
1:30 "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг  дугаар-19
2:00 Эфир завсарлага
          2022 оны 09 сарын 29-ний  Пүрэв гараг
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 13-р анги 
10:30 "Хатны гэр" СОАК 13-р анги 
11:40 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  77-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-3
13:20 "Сайхан түүхүүд" цуврал 
13:30 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино  24-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:05 "Нууц ажилтан" СОАК  3-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 9-р анги 
18:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  14-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хатны гэр" СОАК  14-р анги 
20:50 "Сайхан түүхүүд" цуврал 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Чимээгүй номын сан"  дугаар-3
21:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
22:00 "Хавай 5:0" АОАК  9-р бүлэг 14-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Чимээгүй номын сан"  дугаар-3
0:10 "Авгалдайнууд" цуврал 
0:30 "Хавай 5:0" АОАК  9-р бүлэг 14-р анги 
1:20 Миний Монголын соёл
1:30 "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг  дугаар-20
2:00 Эфир завсарлага
           2022 оны 09 сарын 30-ны Баасан гараг
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  14-р анги 
10:30 "Хатны гэр" СОАК  14-р анги 
11:40 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  78-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Чимээгүй номын сан"  дугаар-3
13:10 "Сайхан түүхүүд" цуврал 
13:30 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино  25-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:05 "Нууц ажилтан" СОАК  4-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 10-р анги 
18:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  15-р анги 
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хатны гэр" СОАК  15-р анги 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Хар хайрцаг 
22:00 "Хавай 5:0" АОАК  9-р бүлэг 15-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 Хар хайрцаг 
0:30 "Хавай 5:0" АОАК  9-р бүлэг 15-р анги 
1:20 Миний Монголын соёл
1:30 "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг  дугаар-21
2:00 Эфир завсарлага
         2022 оны  10 сарын 01-ний  Бямба гараг
цаг Контент
6:00 Миний Монголын соёл
6:10 "Хатанбаатар-1" МУСК
7:40 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино  47-52-р анги 
9:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00 "Прокуроруудын дайн" СОАК  1,2-р анги
14:15 Нүүдэл шийдэл:Инфляц ба төгрөгийн ханшийн уналт
15:15 "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг  дугаар-3
15:40 "Жаргалтай бяцхан ферм" баримтат кино  3-р хэсэг
16:15 "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг  дугаар-2
17:00 "Road to ONE Mongolia" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-2
18:30 "Чимээгүй номын сан"  дугаар-3
19:15 "Зуун чухал сэдэв:Монгол соёл Монголын баялаг" нэвтрүүлэг
21:00 "Уулзахаар очиж явна" УСК
23:30 "Хайр харуусал" МУСК
1:00 "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг  дугаар-22,23
2:00 Эфир завсарлага
         2022 оны 10 сарын 02-ны  Ням гараг
цаг Контент
6:00 Миний Монголын соёл
6:10 "Хатанбаатар-2" МУСК
7:40 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино  1-6-р анги 
9:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00 "Прокуроруудын дайн" СОАК  3,4-р анги
14:15 Хар хайрцаг
15:15 "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-3
16:15 "Хатан хааны корги" хүүхэлдэйн кино
17:45 "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг  дугаар-3
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Road to ONE Mongolia" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-3
21:00 "Үнэн хайр" МУСК
22:30 "Хайр ба үл ойлголцол" УСК 
0:10 "Love you-Үнсэлт" МУСК
1:00 "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг  дугаар-24,25
2:00 Эфир завсарлага

Хүсэлт илгээх