card

Хөтөлбөр

2021/03/08-2021/03/14
                     2021 оны 3 сарын 8-ны Даваа гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 "Гэрлэж амжаагүй явна" МУСК 
8:40 "Сайхан түүхүүд" цуврал
9:00 "Өнөө өглөө" баярын тусгай дугаар
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15 "Өнөө өглөө" баярын тусгай дугаар
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 2-р анги
13:40 "Зууныг бүтээлцсэн эмэгтэйчүүд" талархал хүндэтгэлийн ажиллагаа
14:45 "Өнөө өглөө" баярын тусгай дугаар
17:15 "Цэргийн ээж" МУСК
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 3-р анги
20:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
21:00 "Фракц" МУСК
22:30 "Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног" УСК
0:10 "Love you"  МУСК
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2021 оны 3 сарын 9-ний  Мягмар гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Физик, Хими, Англи хэл 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги -  Газар зүй
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season3/ 19-21-р анги 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 3-р анги
13:40 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 28-31-р анги
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Физик, Хими, Англи хэл, Газар зүй 
16:00 "Амьдралын өнгө" СОАК 11-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 44-р хэсэг 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 45,46-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 4-р анги
20:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
21:00 "Газар газрын нүүр царай" баримтат кино 1-р анги
22:00 "Зөв тэмцэл" АОАК /season/-1 6-р анги 
23:00 "Хувь тавилан" МОАК 7-р анги
0:00 "Газар газрын нүүр царай" баримтат кино 1-р анги
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2021 оны 3 сарын 10-ны  Лхагва гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Физик,  Англи хэл, Математик 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Иргэний ёс зүйн боловсрол, Биологи
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season3/ 22-24-р анги 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 4-р анги
13:40 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 32-35-р анги
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Физик,  Англи хэл, Математик, Иргэний ёс зүйн боловсрол, Биологи
16:00 "Амьдралын өнгө" СОАК 12-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 45-р хэсэг 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 47,48-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 5-р анги
20:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
21:00 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар - 9
22:00 "Зөв тэмцэл" АОАК /season/-1 7-р анги 
23:00 "Хувь тавилан" МОАК 8-р анги
0:00 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар - 9
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
         2021 оны 3 сарын 11-ний Пүрэв гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Математик, Газар зүй, Биологи
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Биеийн тамир, Нийгэм судлал 
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season3/ 24-26-р анги 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 5-р анги
13:40 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 36-39-р анги
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Математик, Газар зүй, Биологи, Биеийн тамир, Нийгэм судлал  
16:00 "Амьдралын өнгө" СОАК 13-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 46-р хэсэг 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 49,50-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 6-р анги
20:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
21:00 Хар хайрцаг
22:00 "Зөв тэмцэл" АОАК /season/-1 8-р анги 
23:00 "Хувь тавилан" МОАК 9-р анги
0:00 Хар хайрцаг
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
       2021 оны 3 сарын 12-ны  Баасан гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги -Физик, Хими, Газар зүй
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги -Нийгэм судлал
11:45 "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 6-р анги
13:40 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 40-43-р анги
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Физик, Хими, Газар зүй, Нийгэм судлал
16:00 "Амьдралын өнгө" СОАК 14-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 47-р хэсэг 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 51,52-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 7-р анги
20:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
21:00 "6 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-1/ дугаар - 7
22:00 "Зөв тэмцэл" АОАК /season/-1 9-р анги 
23:00 "Хувь тавилан" МОАК 10-р анги
0:00 "6 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-1/ дугаар - 7
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
       2021 оны  3 сарын 13-ны Бямба гараг
цаг Контент
6:00 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино 
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15 Өнөө өглөө 
12:00 "Устга" СОАК 7,8-р анги 
14:15 "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 3-5-р анги 
14:40 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 49, 50-р хэсэг 
15:30 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар - 9
16:30 "Бүхнээс дээгүүр" МУСК
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Эмчийн эсрэг интернэт" нэмэлт зөвлөмж
20:00 "Чимгээ шоу" /season-3/ дугаар -4
21:00 "Өлсгөлөн тулаан" УСК 1-р анги 
23:40 "Хөхөөний үүр" МУСК
1:30 Эфир завсарлана
                     2021 оны 3 сарын 14-ний Ням гараг
цаг Контент
6:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15 Өнөө өглөө 
12:00 "Устга" СОАК 9,10-р анги 
14:15 "Консуни ба найзууд" хүүхэлдэйн кино 6,7-р анги 
14:30 Хар хайрцаг
15:30 "6 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-1/ дугаар - 7
16:30 "Газар газрын нүүр царай" баримтат кино 1-р анги
17:30 "Чимгээ шоу" /season-3/ дугаар -4
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Ододтой бүжиглэе" шоу нэвтрүүлэг дугаар-1
21:30 "Огтлолцол" МУСК
0:00 "Тулаанч" УСК
2:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх