card

Хөтөлбөр

2022/05/16-2022/05/22
           2022 оны 05 сарын 16-ны  Даваа гараг 
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино  23-р анги
10:30 "Юү Мигийн эсүүд" СОАК  12-р анги 
11:45 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  56-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц"  дугаар-4
13:20 Миний монголын соёл
13:30 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино  27,28-р анги 
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:10 "Хоол авч өгдөг хөөрхөн эгч" СОАК 3-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "The Voice of Mongolia-3" шоу нэвтрүүлэг Хөшигний ард дугаар-18
18:00 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Юү Мигийн эсүүд" СОАК 13-р анги 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Нүүдэл шийдэл:Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
22:00 "Викингчүүд" АОАК  6-р бүлэг 20-р анги
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг  дугаар-6
00:00 "Эмчийн эсрэг интернэт" нэвтрүүлэг  дугаар-15
01:00 "Викингчүүд" АОАК  6-р бүлэг 20-р анги
01:50 Миний монголын соёл
02:00 Эфир завсарлага
            2022 оны 05 сарын 17-ны  Мягмар гараг 
цаг   Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино  24-р анги
10:30 "Юү Мигийн эсүүд" СОАК  13-р анги 
11:45 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  57-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Нүүдэл шийдэл:Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
13:30 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги 
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:15 "Хоол авч өгдөг хөөрхөн эгч" СОАК  4-р анги
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 5-р бүлэг 2-р дугаар
18:00 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино  25-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Юү Мигийн эсүүд" СОАК  14-р анги 
20:45 Миний монголын соёл
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "DNA" нэвтрүүлэг  дугаар-8
22:00 "Зомби мөрдөгч" СОАК  1-р анги
23:15 Миний монголын соёл
23:30 Үдшийн мэдээ 
00:00 "Эмчийн эсрэг интернэт" нэвтрүүлэг  дугаар-16
01:00 "Гишгэгдсэн цэцэгс" АОАК  1-р бүлэг 1-р анги 
01:50 Миний монголын соёл
02:00 Эфир завсарлага
           2022 оны 05 сарын 18-ны  Лхагва гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
10:30 "Юү Мигийн эсүүд" СОАК 14-р анги 
11:45 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 58-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Анягийн төсөл" реалити шоу нэвтрүүлэг дугаар-2
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:10 "Хоол авч өгдөг хөөрхөн эгч" СОАК  5-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 5-р бүлэг 3-р дугаар
18:00 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Дутагдалтай хүмүүс" СОАК 1-р анги 
20:45 Миний монголын соёл
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "DNA" нэвтрүүлэг дугаар-9
22:00 "Зомби мөрдөгч" СОАК 2-р анги
23:15 Миний монголын соёл
23:30 Үдшийн мэдээ 
00:00 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг  дугаар-7
00:30 "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-1
01:00 "Гишгэгдсэн цэцэгс" АОАК 1-р бүлэг 2-р анги 
01:50 Миний монголын соёл
02:00 Эфир завсарлага
          2022 оны 05 сарын 19-ний  Пүрэв гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
10:30 "Дутагдалтай хүмүүс" СОАК  1-р анги 
11:45 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 59-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "DNA" нэвтрүүлэг дугаар-9
13:30 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги 
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:15 "Хоол авч өгдөг хөөрхөн эгч" СОАК  6-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг  4-р дугаар
18:00 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Дутагдалтай хүмүүс" СОАК 2-р анги 
20:45 Миний монголын соёл
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Ардын эрх" нэвтрүүлэг 
22:00 "Зомби мөрдөгч" СОАК  3-р анги
23:15 Миний монголын соёл
23:30 Үдшийн мэдээ 
00:00 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг  дугаар-8
00:30 "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг  дугаар-2
01:00 "Гишгэгдсэн цэцэгс" АОАК  1-р бүлэг 3-р анги 
01:50 Миний монголын соёл
02:00 Эфир завсарлага
          2022 оны 05 сарын 20-ны  Баасан гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
10:30 "Дутагдалтай хүмүүс" СОАК 2-р анги 
11:45 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 60-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Шинэ сэргэлт: Төрийн бүтээмж 
13:30 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчид" хүүхэлдэйн кино 33,34-р анги 
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:15 "Хоол авч өгдөг хөөрхөн эгч" СОАК 7-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг  5-р бүлэг 5-р дугаар
18:00 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Дутагдалтай хүмүүс" СОАК 3-р анги 
20:45 Миний монголын соёл
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Инженерийн гайхамшиг" баримтат кино 2-р хэсэг 
22:00 "Зомби мөрдөгч" СОАК  4-р анги
23:15 Миний монголын соёл
23:30 Үдшийн мэдээ 
00:00 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг  дугаар-9
00:30 "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг  дугаар-3
01:00 "Гишгэгдсэн цэцэгс" АОАК  1-р бүлэг  3-р анги 
01:50 Миний монголын соёл
02:00 Эфир завсарлага
           2022 оны  05 сарын 21-ний  Бямба гараг
цаг Контент
06:00 "Говийн зэрэглээ" МУСК
07:40 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1-7-р анги
09:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Ахлах тогооч" УСК
13:40 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  61-р анги
14:00 Нүүдэл шийдэл:Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
15:00 The Voice of Mongolia-3 шоу нэвтрүүлэг  дугаар-20 
17:30 "The Voice of Mongolia-3" шоу нэвтрүүлэг Хөшигний ард дугаар-18
18:00 "Анягийн төсөл" реалити шоу нэвтрүүлэг  дугаар-3
19:30 "Чимгээ шоу" нэвтрүүлэг дугаар -8
21:00 "Намайг сонгооч" нэвтрүүлэг  дугаар-4
22:00 "Яаралтай Тусламжийн Тасгийнхан" ОАК 19-р анги
23:00 "Тулаанч" УСК
01:00 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-10,11
02:00 Эфир завсарлага
          2022 оны 05 сарын 22-ны  Ням гараг
цаг Контент
06:00 "Гэрлэж амжаагүй явна" МУСК
07:40 "Тобот:Галактикийн мөрдөгчдийн шинэ адал явдал" хүүхэлдэйн кино 8-14-р анги
09:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Гэгээн Винсент" УСК
13:40 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  62-р анги
14:00 Шинэ сэргэлт: Төрийн бүтээмж 
15:00 "Чимгээ шоу" нэвтрүүлэг  дугаар -8
16:30 "Бромлигийн залуус" УСК
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "The Voice of Mongolia-3" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-21 
22:00 "Яаралтай Тусламжийн Тасгийнхан" ОАК  20-р анги
23:00 "Нинжин сэтгэл" МУСК
01:00 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-12,13
02:00 Эфир завсарлага

Хүсэлт илгээх