"Монгол ТВ" телевизийн 2024 оны Улсын Их Хурлын Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлсэн тайлан