Хөтөлбөр

2019/05/20- 2019/05/26
                     2019 оны 05 сарын 20-ны Даваа гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 14-р анги
6:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 23,24-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 9-12-р анги
10:30 "Миний дурласан цэвэрч залуу" СОАК 16-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 53-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 11-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
15:00 "Глий" ОАК /season-3/ 16-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Миний найзууд" СОАК 9-р анги
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 25,26-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 13-16-р анги
18:30  "Чимээгүй номын сан" /season-1/ 13-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 54-р анги
21:00 "SEAL тусгай баг" ОАК /season-2/ 3-р анги
22:00 "SKY шилтгээн" СОАК 1-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
0:00 "24" ОАК /season-4/ 8-р анги
1:00  "Чимээгүй номын сан" /season-1/ 13-р хэсэг
1:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 11-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 05 сарын 21-ний Мягмар гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 15-р анги
6:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 25,26-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 13-16-р анги
10:30 "SKY шилтгээн" СОАК 1-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 2-4-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 54-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 12-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
15:00 "Глий" ОАК /season-3/ 17-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Миний найзууд" СОАК 10-р анги
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 27,28-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 17-20-р анги
18:30 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 13-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 55-р анги
21:00 "SEAL тусгай баг" ОАК /season-2/ 4-р анги
22:00 "SKY шилтгээн" СОАК 2-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
0:00 "24" ОАК /season-4/ 9-р анги
1:00 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 13-р хэсэг
1:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 12-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 05 сарын 22-ны Лхагва гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 16-р анги
6:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 27,28-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 17-20-р анги
10:30 "SKY шилтгээн" СОАК 2-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 5-7-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 55-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 Chart news 53-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
15:00 "Глий" ОАК /season-3/ 18-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Миний найзууд" СОАК 11-р анги
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 29,30-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 21-24-р анги
18:30  "Намайг сонгооч" /season1/ 13-1-р хэсэг 
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 56-р анги
21:00 "SEAL тусгай баг" ОАК /season-2/ 5-р анги
22:00 "SKY шилтгээн" СОАК 3-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
0:00 "24" ОАК /season-4/ 10-р анги
1:00  "Намайг сонгооч" /season1/ 13-1-р хэсэг 
1:30 Chart news 53-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 05 сарын 23-ны Пүрэв гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 17-р анги
6:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 29,30-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 21-24-р анги
10:30 "SKY шилтгээн" СОАК 3-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 8-10-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 56-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 13-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
15:00 "Глий" ОАК /season-3/ 19-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Миний найзууд" СОАК 12-р анги
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 31,32-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 25-28-р анги
18:30 "Намайг сонгооч" /season-1/ 13-2-р хэсэг 
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 57-р анги
21:00 "SEAL тусгай баг" ОАК /season-2/ 6-р анги
22:00 "SKY шилтгээн" СОАК 4-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
0:00 "24" ОАК /season-4/ 11-р анги
1:00 "Намайг сонгооч" /season-1/ 13-2-р хэсэг 
1:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 13-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 05 сарын 24-ний Баасан гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 18-р анги
6:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 31,32-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 25-28-р анги
10:30 "SKY шилтгээн" СОАК 4-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 11-13-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 57-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 14-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
15:00 "Глий" ОАК /season-3/ 20-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Миний найзууд" СОАК 13-р анги
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 33,34-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 29-32-р анги
18:30 Chart news 53-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 58-р анги
21:00 "SEAL тусгай баг" ОАК /season-2/ 7-р анги
22:00 "SKY шилтгээн" СОАК 5-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
0:00 "24" ОАК /season-4/ 12-р анги
1:00 Chart news 53-р хэсэг
1:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 14-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 05 сарын 25-ны Бямба гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 19,20-р анги
7:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-3/ 17-32-р анги
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "SKY шилтгээн" СОАК 5-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 Хүрээлэн амьд ертөнц 10-р хэсэг
14:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 54,55-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 19-р хэсэг
16:30 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 13-р хэсэг
17:00  "Чимээгүй номын сан" /season-1/ 13-р хэсэг
17:30 "Ардын буйдан" /season-8/ 2-р хэсэг 7-р анги
19:00 "Авьяаслаг Монголчууд-3" шоу нэвтрүүлэг хэрхэн бүтсэн бэ?
20:30 Ideree's Special Show 2019
21:00 "SKY шилтгээн" СОАК 6-р анги
22:30 "Нисэж буй Шотланд эр"  УСК
0:35 "Хөөрхөн шулам" МУСК
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 05 сарын 26-ны Ням гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 21,22-р анги
7:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 25-34-р хэсэг
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 56-58-р анги
14:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
14:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 19-р хэсэг
15:00 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 33-44-р анги
16:00 Хүрээлэн амьд ертөнц 10-р хэсэг
16:30 "Намайг сонгооч" /season-1/ 13-1,2-р хэсэг
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Аз жаргал" МУСК
19:00 "Shark Tank-2" 1-р хэсэг
21:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
22:00 "Ах дүү гурав" МУСК 
23:50 "Гэмт хэрэгтэн" УСК
2:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх