Хөтөлбөр

2019/10/21- 2019/10/27
                     2019 оны 11 сарын 18-ны Даваа гараг
   
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-4/  41-44-р анги
10:30 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал" 3-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг 6-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Миний дүрсгүй гүнж" СОАК 15-р анги
17:10 "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 24-р анги
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-5/  45-48-р анги
18:00 "Сабрина" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 51-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал" 4-р анги
21:00 Нүүдэл Шийдэл
22:00 "Хар жагсаалт" АОК  /season-4/ 1-р анги
23:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 16-р анги
0:00 Нүүдэл Шийдэл
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                       2019 оны 11 сарын 19-ний Мягмар гараг
     
  6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
  7:00 Өнөө өглөө 
  10:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-4/  45-48-р анги
  10:30 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал" 4-р анги
  12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
  12:30 "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг 7-р хэсэг
  14:00 Өнөө өглөө 
  16:00 "Миний дүрсгүй гүнж" СОАК 16-р анги
  17:10 "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 25-р анги
  17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  17:30 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-4/  49-52-р анги
  18:00 "Сабрина" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 52-р анги
  18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
  19:30 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал" 5-р анги
  21:00 "Намайг сонгооч-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар -11
  22:00 "Хар жагсаалт" АОК  /season-4/ 2-р анги
  23:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 17-р анги
  0:00 "Намайг сонгооч-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар -11
  1:00 Үдшийн мэдээ
  1:30 Эфир завсарлана
                     2019 оны 11 сарын 20-ны Лхагва гараг
   
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-5/ 49-52-р анги
10:30 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал" 5-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "The Voice of Mongolia"  шоу нэвтрүүлэг 8-р хэсэг
14:10 Өнөө өглөө 
16:00 "Чинээлэг залуугийн хайр" СОАК  1-р анги
17:10 Chart news 72-р хэсэг
17:30 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-5/ 1-4-р анги
18:00 "Сабрина" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 53-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал" 6-р анги
21:00 "Эмчийн эсрэг Интернет" шоу нэвтрүүлэг дугаар -11
22:10 "Хар жагсаалт" АОК  /season-4/ 3-р анги
23:10 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 18-р анги
0:10 "Эмчийн эсрэг Интернет" шоу нэвтрүүлэг дугаар -11
1:20 Үдшийн мэдээ
2:00 Эфир завсарлана
         2019 оны 11 сарын 21-ний Пүрэв гараг
   
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-5/  1-4-р анги
10:30 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал" 6-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "The Voice of Mongolia"  шоу нэвтрүүлэг  /special-1/
14:10 Өнөө өглөө 
16:00 "Чинээлэг залуугийн хайр" СОАК  2-р анги
17:10 "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 26-р анги
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-5/ 5-8р анги
18:00 "Сабрина" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 54-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал"  7-р анги
21:00 "Атрын 60 жилд Гацууртын 20 жил" нэвтрүүлэг
22:00 "Хар жагсаалт" АОК  /season-4/ 4-р анги
23:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 19-р анги
0:00 Хар хайрцаг
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
       2019 оны 11 сарын 22-ны Баасан гараг
   
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-5/ 5-8-р анги
10:30 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал" 7-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "The Voice of Mongolia"  шоу нэвтрүүлэг 9-р хэсэг /халз тулаан-1/
14:10 Өнөө өглөө 
16:00 "Чинээлэг залуугийн хайр" СОАК 3-р анги
17:10 "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 27-р анги
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-5/ 9-12-р анги
18:00 "Сабрина" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 55-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал" 8-р анги
20:55 "Бажунагийн нууц" төлбөртэй нэвтрүүлэг
21:00 "Чимээгүй номын сан-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар -10
21:35 "Атрын 60 жилд Гацуурт компанийн бүтээн байгуулалтууд" нэвтрүүлэг
22:00 "Хар жагсаалт" АОК  /season-4/ 5-р анги
23:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 20-р анги
0:00 "Чимээгүй номын сан-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар -10
0:40 "Эмчийн эсрэг интернэт" нэмэлт зөвлөмж-11
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
       2019 оны 11 сарын 23-ны Бямба гараг
   
6:00 "Сабрина" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 49-55-р анги
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Тэр бүсгүйн нууцлаг амьдрал" 8-р анги
13:10 Хүрээлэн амьд ертөнц 20-р хэсэг
13:40 Хуурай эгч дүүс СОАК 39-р анги
15:00 "Чимээгүй номын сан-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар -10
15:30 "Эмчийн эсрэг интернэт" нэмэлт зөвлөмж-11
16:00 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг дугаар -10
17:30 "Атрын 60 жилд Гацууртын 20 жил" нэвтрүүлэг
18:30 "DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар -10
19:30 "Ардын буйдан" /season-9/ -5
21:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
22:00 "Дарсны ертөнцөөр аялахуй 4: Өмнөд Францын дарс " төлбөртэй нэвтрүүлэг
22:15 "Робот цагдаа" УСК 
0:30 "247 градус" МУСК 
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 11 сарын 24-ний Ням гараг
   
6:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-5/  27-52-р анги 
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 Хуурай эгч дүүс СОАК 40,41-р  анги
14:20 "Намайг сонгооч-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар -11
15:20 Нүүдэл шийдэл
16:20 "Эмчийн эсрэг Интернет" шоу нэвтрүүлэг дугаар -11
17:30 "Атрын 60 жилд Гацуурт компанийн бүтээн байгуулалтууд" нэвтрүүлэг
18:00 "Ардын буйдан" /season-9/ -5
19:30 "Чимгээ шоу" нэвтрүүлэг 1-р дугаар
20:30 "DNA" шоу нэвтрүүлэг дугаар -11
21:30 "Атрын 60 жилд Гацууртын 20 жил" нэвтрүүлэг
22:30 "Шөнө дундын яриа - 2" МУСК
0:30 "Золиослогдсон зоригтнууд" УСК
2:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх