Хөтөлбөр

2018/06/18 - 2018/06/24
                     2018 оны 06 сарын 18-ны Даваа гараг
06:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 203-р анги
06:30 "Мөрдөгч Фассе" хүүхэлдэйн кино
07:25 "Хааны шинэ хувцас" хүүхэлдэйн кино
08:10 "Жимсхэн охид" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
08:40 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 25,26,27,28-р анги
09:30 Тог тог тог /season-6/ 24-р хэсэг
10:00 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 9-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Миний алтан амьдрал" СОАК 1-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 46-48-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Ардын буйдан" /season-5/ 3-р хэсэг
14:00 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 1-р анги
14:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
14:30 "Эх хэлний эрэлд-Үгийн өвгөн утга" нэвтрүүлэг
15:00 "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ-Байцаагч түшмэл" нэвтрүүлэг
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Сэжигтэй хамтрагч" СОАК 1-р анги
16:40 Үлгэрийн цаг 5-р хэсэг
17:00 Тог тог тог /season-6/ 25-р хэсэг
17:30 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 3-5-р анги
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Shark Tank" /season-1/ 1-р хэсэг
19:30 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 10-р анги
20:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
21:00 "Миний алтан амьдрал" СОАК 2-р анги
22:20 "ХААН Банкны нийгмийн хариуцлагын тайлан" төлбөртэй нэвтрүүлэг
22:30 "24" ОАК /season-1/ 24-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
00:00 "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-4/ 7-р анги 
01:00 "Аман хуур" МУСК
02:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 06 сарын 19-ний Мягмар гараг
06:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 204-р анги
06:30 "Геркулес" хүүхэлдэйн кино
07:20 "Мулан" хүүхэлдэйн кино
08:10 "Жимсхэн охид" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
08:40 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 29,30,31,32-р анги
09:30 Тог тог тог /season-6/ 25-р хэсэг
10:00 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 10-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Миний алтан амьдрал" СОАК 2-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 49-51-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Ардын буйдан" /season-5/ 4-р хэсэг
14:00 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 2-р анги
14:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
14:30 "Үндэстэн ясны өлгий-Дархад" нэвтрүүлэг
15:00 "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ-Che Guevara" нэвтрүүлэг
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Сэжигтэй хамтрагч" СОАК 2-р анги
16:40 Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 20-р анги
17:10 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 6-8-р анги
17:30 "Shark Tank" /season-1/ 2-р хэсэг
19:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
19:30 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 11-р анги
20:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
21:00 "Миний алтан амьдрал" СОАК 3-р анги
22:30 "24" ОАК /season-2/ 1-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
00:00 "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-4/ 8-р анги 
01:00 "Дэгдээхий нас" МУСК
02:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 06 сарын 20-ны Лхагва гараг
06:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 205-р анги
06:30 "Үзэсгэлэнт охин ба жонон хоёр" хүүхэлдэйн кино
07:20 "Гуталт муур" хүүхэлдэйн кино
08:10 "Жимсхэн охид" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
08:40 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 33,34,35,36-р анги
09:30 Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 20-р анги
10:00 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 11-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Миний алтан амьдрал" СОАК 3-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 52-р анги,  /season-1/ 1-2-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Ардын буйдан" /season-5/ 5-р хэсэг
14:00 Chart news 13-р хэсэг
14:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
14:30 "Эх хэлний эрэлд-Тооны нэр" нэвтрүүлэг
15:00 "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ-Их хямрал" нэвтрүүлэг
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Сэжигтэй хамтрагч" СОАК 3-р анги
16:40 Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 21-р анги
17:10 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 9-11-р анги
17:30 "Shark Tank" /season-1/ 3-р хэсэг
19:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
19:30 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 12-р анги
20:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
21:00 "Миний алтан амьдрал" СОАК 4-р анги
22:30 "24" ОАК /season-2/ 2-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
00:00 "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-4/ 9-р анги 
01:00 "Ингэх гээд байсан юм" МУСК
02:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 06 сарын 21-ний Пүрэв гараг
06:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 206-р анги
06:30 "Голди Локс ба 3 баавгай" хүүхэлдэйн кино
07:20 "Покохантас" хүүхэлдэйн кино
08:10 "Жимсхэн охид" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
08:40 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 37,38,39,40-р анги
09:30 Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 21-р анги
10:00 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 12-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Миний алтан амьдрал" СОАК 4-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 3-5-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Ардын буйдан" /season-5/ 6-р хэсэг
14:00 "4-ийн эсрэг 4" шоу нэвтрүүлэг  14-р хэсэг
14:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
14:30 "Үндэстэн ясны өлгий-Казах" нэвтрүүлэг
15:00 "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ-Халх гол" нэвтрүүлэг
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Сэжигтэй хамтрагч" СОАК 4-р анги
16:40 Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 22-р анги
17:10 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 12-14-р анги
17:30 "Shark Tank" /season-1/ 4-р хэсэг
19:30 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 13-р анги
20:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
21:00 "Миний алтан амьдрал" СОАК 5-р анги
22:30 "24" ОАК /season-2/ 3-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
00:00 "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-4/ 10-р анги 
01:00 "Морьтой ч болоосой" МУСК
02:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 06 сарын 22-ны Баасан гараг
06:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 207-р анги
06:30 "Анастасия" хүүхэлдэйн кино
07:20 "Ширэнгэн охин ба үлэг гүрвэлийн арал" хүүхэлдэйн кино
08:10 "Жимсхэн охид" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
08:40 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 41,42,43,44-р анги
09:30 Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 22-р анги
10:00 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 13-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Миний алтан амьдрал" СОАК 5-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 6-8-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Ардын буйдан" /season-5/ 7-р хэсэг
14:00 "4-ийн эсрэг 4" шоу нэвтрүүлэг  15-р хэсэг
14:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
14:30 "Эх хэлний эрэлд-Хар мянга гэж хэд вэ" нэвтрүүлэг
15:00 "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ-Бичиг соёл" нэвтрүүлэг
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Сэжигтэй хамтрагч" СОАК 5-р анги
16:40 Сонсъё, Суръя, Дагая /season-1/ 23-р анги
17:10 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 15-17-р анги
17:30 "Shark Tank" /season-1/ 5-р хэсэг
19:30 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 14-р анги
20:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
21:00 "Миний алтан амьдрал" СОАК 6-р анги
22:30 "24" ОАК /season-2/ 4-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
00:00 "Тэрслүү хөвгүүд" ОАК /season-4/ 11-р анги 
01:00 "Нар хиртсэн жил" МУСК
02:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 06 сарын 23-ны Бямба гараг
06:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 208,209-р анги
07:00 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 3-17-р анги
08:20 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" 3-р анги
08:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
09:00 Өнөө өглөө  
12:00 "Миний алтан амьдрал" СОАК 6-р анги
13:10 Галилео 5-р хэсэг
13:30 Хүрээлэн амьд ертөнц  12-р хэсэг
14:00 "Хортон хэнийг сонсов" хүүхэлдэйн кино
15:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 4-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Орчин үеийн гэр бүл" ОАК  /season-1/ 10-14-р анги
18:00 "Зэрэг нэмэхийн өмнө" МУСК
19:20 "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг хэрхэн бүтсэн бэ?
21:00 "Миний алтан амьдрал" СОАК 7-р анги
22:30 "Ип Ман-3" УСК
00:40 "Хонины найр" МУСК
02:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 06 сарын 24-ний Ням гараг
06:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 210-р анги
06:30 Тог тог тог /season-6/ 26-р хэсэг
07:15 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" 3-р анги
09:00 Өнөө өглөө 
12:00 Хүрээлэн амьд ертөнц  12-р хэсэг
12:30 Chart news 13-р хэсэг
13:00 "Талийгаач найрагчдын нийгэмлэг" УСК
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 5-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Япон технологийн гайхамшиг" баримтат кино 7-р хэсэг
16:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-1/ 1-5-р анги
18:30 "Төрөх өрөөний тоглоом" 3-р хэсэг
19:00 "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг  4-р хэсэг
21:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
22:00 "Хайр дурлал гэнэтийн учралд дуртай" УСК
00:30 "Том толгойтын романс" МУСК
02:00 Эфир завсарлана
   

Санал илгээх