card

Хөтөлбөр

2022/07/04-2022/07/10
                 2022 оны 07 сарын 04-ний  Даваа гараг 
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
10:30 "Чадвал намайг хуур" СОАК 16-р анги 
11:35 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  1,2-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц"  дугаар-10
13:20 Миний монголын соёл
13:30 "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино  21,22-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:05 "Эх нялхсын сувилал" СОАК  4-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 6-р бүлэг  дугаар-1
18:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  21-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  1-р анги 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Нүүдэл шийдэл:Эх хэл үү? Хос хэл үү?
22:00 "Фарго" АОАК 1-р бүлэг 10-р анги
23:10 Үдшийн мэдээ 
23:40 "Заншлын хэлхээ:Кыргызстаны сарт Халимагууд" нэвтрүүлэг  дугаар-4
0:30 "Фарго" АОАК 1-р бүлэг 10-р анги
1:35 "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ" нэвтрүүлэг 
2:00 Эфир завсарлага
                  2022 оны 07 сарын 05-ны  Мягмар гараг 
цаг   Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
10:25 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 1-р анги 
11:45 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  3-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Нүүдэл шийдэл:Эх хэл үү? Хос хэл үү?
13:30 "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино  23,24-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:15 "Эх нялхсын сувилал" СОАК  5-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 6-р бүлэг  дугаар-2
18:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  22-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  2-р анги 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "DNA" нэвтрүүлэг  дугаар-5
22:00 "Фарго" АОАК  2-р бүлэг 1-р анги
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Заншлын хэлхээ:Кыргызстаны сарт Халимагууд" нэвтрүүлэг  дугаар-5
0:25 "Фарго" АОАК  2-р бүлэг 1-р анги
1:20 "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ" нэвтрүүлэг 
2:00 Эфир завсарлага
                 2022 оны 07 сарын 06-ны  Лхагва гараг
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  22-р анги
10:30 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  2-р анги 
11:45 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  4-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "DNA" нэвтрүүлэг  дугаар-5
13:30 "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино  25,26-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:15 "Эх нялхсын сувилал" СОАК  6-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг  6-р бүлэг  дугаар-3
18:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  23-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  3-р анги 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "The Hu" хамтлагийн Mетаверс дахь тоглолт
22:00 "Фарго" АОАК 2-р бүлэг  2-р анги
23:15 Үдшийн мэдээ 
23:45 "Заншлын хэлхээ:Кыргызстаны сарт Халимагууд" нэвтрүүлэг   дугаар-6
0:35 "Фарго" АОАК 2-р бүлэг  2-р анги
1:40 "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ" нэвтрүүлэг  
2:00 Эфир завсарлага
               2022 оны 07 сарын 07-ны  Пүрэв гараг
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
10:30 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 3-р анги 
11:45 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  5-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "DNA" нэвтрүүлэг  дугаар-6
13:30 "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино  27,28-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:10 "Эх нялхсын сувилал" СОАК  7-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг  6-р бүлэг  дугаар-4
18:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  24-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  4-р анги 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Шинэ сэргэлт
22:00 "Фарго" АОАК  2-р бүлэг  3-р анги
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Заншлын хэлхээ:Кыргызстаны сарт Халимагууд" нэвтрүүлэг  дугаар-7
0:25 "Фарго" АОАК  2-р бүлэг  3-р анги
1:15 "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ" нэвтрүүлэг 
2:00 Эфир завсарлага
                2022 оны 07 сарын 08-ны  Баасан гараг
цаг Контент
6:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
7:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
10:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
10:30 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  4-р анги 
11:45 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  6-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг:Г.Ариунжаргал дугаар-5
13:10 "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино  29-32-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр 
16:10 "Эх нялхсын сувилал" СОАК  8-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг  6-р бүлэг  дугаар-5
18:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  25-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК  5-р анги 
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 "Олсон дээр алхагч" баримтат кино 2-р хэсэг 
22:00 "Фарго" АОАК 2-р бүлэг 4-р анги
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Заншлын хэлхээ:Кыргызстаны сарт Халимагууд" нэвтрүүлэг  дугаар-8
0:20 "Фарго" АОАК 2-р бүлэг 4-р анги
1:15 "Гэрэл зураг түүх өгүүлнэ" нэвтрүүлэг 
2:00 Эфир завсарлага
               2022 оны  07 сарын 09-ний  Бямба гараг
цаг Контент
6:00 "Харанхуй хад" МУСК 
7:40 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино  21-26-р анги
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Ирж яваа цаг" МУСК 
13:30 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино  25-р анги
14:00 Нүүдэл шийдэл:Эх хэл үү? Хос хэл үү?
15:00 "Нэг өдөр"нэвтрүүлэг: Ц.Сарнай  
15:35 "Ододтой бүжиглэе" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-4
19:00 "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
19:30 "Шарк танк" нэвтрүүлэг дугаар-4
21:30 "Намайг сонгооч" нэвтрүүлэг дугаар-11
22:30 "Нандин эрдэнэ" МУСК  
0:10 "Рэкет" МУСК  
2:00 Эфир завсарлага
               2022 оны 07 сарын 10-ны  Ням гараг
цаг Контент
6:00 Миний монголын соёл
7:00 Баяр наадмын тусгай хөтөлбөр 
10:00 Төрийн далбааны өдөрт зориулсан Хүндэтгэлийн ажиллагаа, цэргийн ёслолын жагсаал
11:30 Баяр наадмын тусгай хөтөлбөр
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:25 Монгол наадам Тусгаар тогтнол 
14:00 Баяр наадмын тусгай хөтөлбөр
16:00 Ногоон дара эх тэргүүт Хорин нэгэн дара эх
16:50 "Тод магнай" МУСК
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "The Voice of Mongolia-3" шоу нэвтрүүлэг баярын дугаар 1-р хэсэг 
21:00 Үндэсний их баяр наадмын "Хүндэтгэлийн концерт"
23:00 Зургаан залуу заан 
2:00 Эфир завсарлага

Хүсэлт илгээх