Хөтөлбөр

2019/01/21- 2019/01/27
                     2019 оны 01 сарын 21-ний Даваа гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 86-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 15-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 14-р анги
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 50-52-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 2-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 4-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 40-р анги
16:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Хөгжилтэй 2 гадил" хүүхэлдэйн кино 47,48-р анги
17:30 "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 9-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 16-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 3-р анги
21:00 "Намайг сонгооч" 10-1-р хэсэг 
21:30 "Тэрбумын ертөнц" ОАК 6-р анги
22:30 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 15-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "24" ОАК /season-1/ 1-р анги
1:30 "Намайг сонгооч" 10-1-р хэсэг 
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 01 сарын 22-ны Мягмар гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 87-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 16-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 15-р анги
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 1-3-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 3-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 5-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 41-р анги
16:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Хөгжилтэй 2 гадил" хүүхэлдэйн кино 49,50-р анги
17:30 "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 10-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 17-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 4-р анги
21:00 "Намайг сонгооч" 10-2-р хэсэг 
21:30 "Тэрбумын ертөнц" ОАК 7-р анги
22:30 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 16-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "24" ОАК /season-1/ 2-р анги
1:30 "Намайг сонгооч" 10-2-р хэсэг 
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 01 сарын 23-ны Лхагва гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 88-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 17-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 16-р анги
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 4-6-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 4-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 Chart news 37-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 42-р анги
16:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Хөгжилтэй 2 гадил" хүүхэлдэйн кино 51,52-р анги
17:30 "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 11-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 18-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 5-р анги
21:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-1/ 3,4-р хэсэг
21:30 "Тэрбумын ертөнц" ОАК 8-р анги
22:30 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 17-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "24" ОАК /season-1/ 3-р анги
1:30 Chart news 37-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 01 сарын 24-ний Пүрэв гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 89-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 18-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 17-р анги
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 7-9-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 5-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 6-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 43-р анги
16:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Хөгжилтэй 2 гадил" хүүхэлдэйн кино 53,54-р анги
17:30 "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 12-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 19-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 6-р анги
21:00 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 10-р хэсэг
21:30 "Тэрбумын ертөнц" ОАК 9-р анги
22:30 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 18-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "24" ОАК /season-1/ 4-р анги
1:30 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 10-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 01 сарын 25-ны Баасан гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 90-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 19-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 18-р анги
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 10-12-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 6-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 7-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 44-р анги
16:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Хөгжилтэй 2 гадил" хүүхэлдэйн кино 55,56-р анги
17:30 "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 13-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 20-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 7-р анги
21:00  "Чимээгүй номын сан" 10-р хэсэг
21:30 "Тэрбумын ертөнц" ОАК 10-р анги
22:30 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 19-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "24" ОАК /season-1/ 5-р анги
1:30  "Чимээгүй номын сан" 10-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 01 сарын 26-ны Бямба гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 91,92-р анги
7:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 9-13-р анги
8:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 19-р анги
13:30 Хүрээлэн амьд ертөнц 2-р хэсэг
14:00 "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхэлдэйн кино 9-13-р хэсэг
16:00 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 3-р хэсэг
16:30 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 10-р хэсэг
17:00 Чимээгүй номын сан 10-р хэсэг
17:30 "Shark Tank" /season-2/ 1-р хэсэг
19:30 "Цөмөөхэй балет"-2018
21:00 "Торны цаадах амьдрал" СОАК 20-р анги
22:30 "Валериан ба мянган гарагийн хот" УСК 
1:50 Миний Монголын соёл
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 01 сарын 27-ны Ням гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 93,94-р анги
7:00 "Тог тог тог" /season-7/ 16-20-р хэсэг
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Манай гэр бүл" Турк ОАК 3-7-р анги
16:30 Монгол тулгатны 100 эрхэм
18:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:30 "Намайг сонгооч" 10-1,2-р хэсэг
19:30 "Shark Tank" /season-2/ 2-р хэсэг
21:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
22:00 "Дуудлага" МУСК 
23:30 "Линкольн" УСК
2:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх