Хөтөлбөр

2018/10/22 - 2018/10/28
                     2018 оны 10 сарын 22-ны Даваа гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 124-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-6/ 19-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хэрээс" СОАК 2-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 33-35-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Төрөх өрөөний тоглоом /season-1/ 6-р хэсэг
13:00 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 6-р хэсэг
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Би хэн бэ?" /season-4/ 6-р хэсэг
14:30 "Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчууд" 6-р хэсэг
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 25-р анги 
16:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:30 "Хагацашгүй дурлал" СОАК -25,26-р анги
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 51,52-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Тог тог тог" /season-6/ 26-20-р хэсэг
18:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 26-р анги 
21:00 "Авьяаслаг Монголчууд-3" хөшигний ард 6-р хэсэг 
21:30 24" ОАК /season-5/ 15-р анги
22:30 "Хэрээс" СОАК 3-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Өмнө зүгийн хатан хаан" /season-1/ 12-р анги
1:30 "Авьяаслаг Монголчууд-3" хөшигний ард 6-р хэсэг 
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 10 сарын 23-ны Мягмар гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 125-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-6/ 20-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 26-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хэрээс" СОАК 3-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 36-38-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Төрөх өрөөний тоглоом /season-1/ 7-р хэсэг
13:00 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 7-р хэсэг
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Би хэн бэ?" /season-4/ 7-р хэсэг
14:30 "Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчууд" 7-р хэсэг
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 26-р анги 
16:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:30 "Хагацашгүй дурлал" СОАК 27,28-р анги
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 53,54-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Тог тог тог" /season-6/ 21-р хэсэг
18:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 27-р анги 
21:00 "Ороод гараач" /season-2/ 21-р анги
21:30 24" ОАК /season-5/ 16-р анги
22:30 "Хэрээс" СОАК 4-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Өмнө зүгийн хатан хаан" /season-1/ 13-р анги
1:30 "Ороод гараач" /season-2/ 21-р анги
2:00 Эфир завсарлана
                       2018 оны 10 сарын 24-ний Лхагва гараг
  6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 126-р анги
  6:30 "Тог тог тог" /season-6/ 21-р хэсэг
  7:00 Өнөө өглөө 
  10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 27-р анги
  10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  10:30 "Хэрээс" СОАК 4-р анги
  11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 39-41-р анги
  12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
  12:30 Төрөх өрөөний тоглоом /season-1/ 8-р хэсэг
  13:00 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 8-р хэсэг
  13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  13:30 "Би хэн бэ?" /season-4/ 8-р хэсэг
  14:30 "Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчууд" 8-р хэсэг
  15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  15:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 27-р анги 
  16:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  16:30 "Хагацашгүй дурлал" СОАК 29,30-р анги
  17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 55,56-р хэсэг
  17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
  18:00 "Тог тог тог" /season-6/ 22-р хэсэг
  18:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
  19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
  20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 28-р анги 
  21:00 "Ороод гараач" /season-2/ 22-р анги
  21:30 24" ОАК /season-5/ 17-р анги
  22:30 "Хэрээс" СОАК 5-р анги
  0:00 Үдшийн мэдээ
  0:30 "Өмнө зүгийн хатан хаан" /season-2/ 1-р анги
  1:30 "Ороод гараач" /season-2/ 22-р анги
  2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 10 сарын 25-ны Пүрэв гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 127-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-6/ 22-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 28-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хэрээс"СОАК 5-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино  /season-2/ 42-44-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Төрөх өрөөний тоглоом /season-1/ 9-р хэсэг
13:00 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 9-р хэсэг
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Би хэн бэ?" /season-4/ 9-р хэсэг
14:30 "Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчууд" 9-р хэсэг
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 28-р анги 
16:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:30 "Хагацашгүй дурлал" СОАК 31,32-р анги
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 57,58-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Тог тог тог" /season-6/ 23-р хэсэг
18:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 29-р анги
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 29-р анги   
21:00 "Ороод гараач" /season-2/ 23-р анги
21:30 24" ОАК /season-5/ 18-р анги
22:30 "Хэрээс" СОАК 6-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Өмнө зүгийн хатан хаан" /season-2/ 2-р анги
1:30 "Ороод гараач" /season-2/ 23-р анги
2:00 Эфир завсарлана
                       2018 оны 10 сарын 26-ны Баасан гараг
  6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 128-р анги
  6:30 "Тог тог тог" /season-6/ 23-р хэсэг
  7:00 Өнөө өглөө 
  10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 29-р анги
  10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  10:30 "Хэрээс" СОАК 6-р анги
  11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 45-47-р анги
  12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
  12:30 Төрөх өрөөний тоглоом /season-1/ 10-р хэсэг
  13:00 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 10-р хэсэг
  13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  13:30 "Би хэн бэ?" /season-4/ 10-р хэсэг
  14:30 "Заншлын хэлхээ-Дээд Монголчууд" 10-р хэсэг
  15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  15:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 29-р анги 
  16:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  16:30 "Хагацашгүй дурлал" СОАК 33,34-р анги
  17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 59,60-р хэсэг
  17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
  18:00 "Тог тог тог" /season-6/ 24-р хэсэг
  18:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 30-р анги
  19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
  20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 30-р анги   
  21:00 "Ороод гараач" /season-2/ 24-р анги
  21:30 24" ОАК /season-5/ 19-р анги
  22:30 "Хэрээс" СОАК 7-р анги
  0:00 Үдшийн мэдээ
  0:30 "Өмнө зүгийн хатан хаан" /season-2/ 3-р анги
  1:30 "Ороод гараач" /season-2/ 24-р анги
  2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 10 сарын 27-ны Бямба гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 129,130-р анги
7:00 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 51-60-р хэсэг
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Хэрээс" СОАК 7-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 Хүрээлэн амьд ертөнц 20-р хэсэг
14:00 "Зөв алдаа" МУСК 
15:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 18-р хэсэг
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 
16:45 Нэвтрүүлэг 
17:30 Авьяаслаг Монголчууд-3 шоу нэвтрүүлэг 6-р хэсэг
19:00 Авьяаслаг Монголчууд-3 хөшигний ард 6-р хэсэг 
19:30 "Ардын буйдан" /season-7/ 5-р анги
21:00 "Хэрээс" СОАК 16-8-р анги
22:30 "Оньс тайлагч-1" УСК 
0:50 "Хэлтгий заяа" МУСК
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 10 сарын 28-ны Ням гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 131,132-р анги
7:00 "Тог тог тог" /season-6/  20-24-р хэсэг
8:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 26-30-р анги 
16:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 28-30-р анги
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 Chart news 25-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Ардын буйдан" /season-7/ 5-р анги
19:30 "Авьяаслаг Монголчууд-3" шоу нэвтрүүлэг 7-р хэсэг
21:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
22:00 "Тагнуулч аав" МУСК 
0:00 "Цөхрөл" УСК
2:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх