card

Хөтөлбөр

2020/11/30- 2020/12/06
                     2020 оны 11 сарын 30-ны Даваа гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /sea-1/  50-56-р анги 
8:30 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино /sea-2/  27,28-р анги
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:30 Өнөө өглөө 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Англи хэл, Физик, Математик
13:30 "Прокуроруудын дайн" СОАК  16-р анги
14:50 "Таньдаг эхнэр" СОАК 13-р анги
16:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Англи хэл, Физик, Математик
17:00 "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино  45,46-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд"  хүүхдийн цуврал   /sea-4/ 9-р хэсэг 
18:00 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино /sea-2/  29,30-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Жатга" СОАК  1-р анги
21:00 Нүүдэл Шийдэл
22:00 "Хувь тавилан" МОАК   94-р анги
23:00 "Шивэгчний өчил" АОАК /sea- 1/  8-р анги
0:00 Нүүдэл Шийдэл
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2020 оны 12 сарын 01-ний  Мягмар гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /sea-1/  57-63-р анги 
8:30 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино /sea- 2/  29,30-р анги
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:30 Өнөө өглөө 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Хими, Эрүүл мэнд, Түүх
13:30 "Жатга" СОАК  1-р анги
14:40 "Таньдаг эхнэр" СОАК 14-р анги
16:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Хими, Эрүүл мэнд, Түүх
17:00 "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 47,48-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал /sea-4/ 10-р хэсэг 
18:00 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино /sea- 2/31,32-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Жатга" СОАК 2-р анги
21:00 "Олсон дээр алхагч" баримтат кино 1-р хэсэг
22:00 "Хувь тавилан" МОАК   95-р анги
23:00 "Шивэгчний өчил" АОАК /seа-1/  9-р анги
0:00 "Олсон дээр алхагч" баримтат кино 1-р хэсэг
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2020 оны 12 сарын 2-ны Лхагва гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /sea-1/ (80) 64-70-р анги 
8:30 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино /sea-2/ 31,32-р анги
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:30 Өнөө өглөө 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Газар зүй, Биологи, Дизайн технологи-зураг зүй
13:30 "Жатга" СОАК 2-р анги
14:40 "Таньдаг эхнэр" СОАК 15-р анги
16:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Газар зүй, Биологи, Дизайн технологи-зураг зүй
17:00 "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 49,50-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал /sea-4/  11-р хэсэг 
18:00 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино /sea-2/  33,34-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Жатга" СОАК 3-р анги
21:00 "DNA" шоу нэвтрүүлэг
22:00 "Хувь тавилан" МОАК 96-р анги
23:00 "Шивэгчний өчил" АОАК /sea-1/ 10-р анги
0:00 "DNA" шоу нэвтрүүлэг 
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
         2020 оны 12 сарын 3-ны Пүрэв гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /sea-1/ 71-77-р анги 
8:30 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино /sea-2/  33,34-р анги
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:30 Өнөө өглөө 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Үндэсний бичиг, Биеийн тамир, Уран зохиол 
13:30 "Жатга" СОАК 3-р анги
14:40 "Таньдаг эхнэр" СОАК  16-р анги
16:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Үндэсний бичиг, Биеийн тамир, Уран зохиол 
17:00 "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 51,52-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал  /sea-4/ 12-р хэсэг 
18:00 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино /sea-2/ 35,36-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Жатга" СОАК 4-р анги
21:00 Хар хайрцаг
22:00 "Хувь тавилан" МОАК   97-р анги
23:00 "Шивэгчний өчил" АОАК  /sea-2/ 1-р анги
0:00 Хар хайрцаг
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
         2020 оны 12 сарын 4-ний Баасан гараг
  цаг Контент
  6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
  7:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /sea-1/  78-80-р анги, /sea-2/ (80) 1-4-р анги
  8:30 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино /sea-2/ 35,36-р анги
  9:00 Өнөө өглөө 
  11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
  11:30 Өнөө өглөө 
  12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
  12:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Мэдээллийн технологи, Нийгэм судлал, Монгол хэл 
  13:30 "Жатга" СОАК 4-р анги
  14:40 "Намайг хайлуулаач" СОАК 1-р анги
  16:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Мэдээллийн технологи, Нийгэм судлал, Монгол хэл 
  17:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги 
  17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал /sea-4/ 13-р хэсэг 
  18:00 "Металионууд"  хүүхэлдэйн кино /sea-2/ 37,38-р анги
  18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
  19:30 "Жатга" СОАК 5-р анги
  21:00 "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг 
  22:10 "Хувь тавилан" МОАК  98-р анги
  23:10 "Шивэгчний өчил" АОАК /sea- 2/  2-р анги
  0:10 "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг
  1:20 Үдшийн мэдээ
  1:50 Эфир завсарлана
       2020 оны 12 сарын 5-ны Бямба гараг
цаг Контент
6:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:30 Өнөө өглөө 
12:00 "Арван найман нас"  СОАК 15,16-р анги
14:30 Нүүдэл Шийдэл
15:30 "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг
16:40 "Эмчийн эсрэг интернэт" нэмэлт зөвлөмж 
17:00 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 Нэвтрүүлэг 
21:00 "Таван алхмын зайд" УСК
23:20 "Царайлаг өдрүүд" МУСК
1:00 Эфир завсарлана
                     2020 оны 12 сарын 6-ны Ням гараг
цаг Контент
6:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:30 Өнөө өглөө 
12:00 "Миний дурласан цэвэрч залуу" СОАК 1,2-р анги
14:30 Хар хайрцаг
15:30 "DNA" шоу нэвтрүүлэг
16:30 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги 
17:00 Нэвтрүүлэг 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг
21:00 "Гэрч" /Mongolian connection"/МУСК
23:00 "Сайн хүмүүс" УСК
0:30 Миний Монголын соёл 
1:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх