Хөтөлбөр

2018/09/24 - 2018/09/30
                     2018 оны 09 сарын 24-ний Даваа гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 88-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-6/ 25-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Ээж" СОАК 11-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 25-27-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "The Voice of Mongolia" /season-1/ 9-р хэсэг
14:10 Монгол тулгатны 100 эрхэм- Д.Амбасэлмаа
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК  5-р анги 
16:30 "Хамтдаа" МУСК 10-р анги 
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 11,12-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Тог тог тог" /season-6/ 26-р хэсэг
18:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК  6-р анги 
21:00 "Авьяаслаг Монголчууд-3" хөшигний ард 2-р хэсэг 
21:30 24" ОАК /season-4/ 19-р анги
22:30 "Ээж" СОАК 12-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Хар жагсаалт" ОАК /season-3/ 15-р анги
1:30 "Авьяаслаг Монголчууд-3" хөшигний ард 2-р хэсэг 
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 09 сарын 25-ны Мягмар гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 89-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-6/ 26-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Ээж" СОАК 12-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино  /season-1/ 28-30-р анги,
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "The Voice of Mongolia" /season-1/ 10-р хэсэг
14:30 Монгол тулгатны 100 эрхэм-Б.Чимэд
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК  6-р анги 
16:30 "Хамтдаа" МУСК 11-р анги 
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 13,14-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Тог тог тог" /season-6/ 26-1-р хэсэг
18:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК  7-р анги 
21:00 "Ороод гараач" /season-2/ 5-р анги
21:30 24" ОАК /season-4/ 20-р анги
22:30 "Ээж" СОАК 13-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Хар жагсаалт" ОАК /season-3/ 16-р анги
1:30 "Ороод гараач" /season-2/ 5-р анги
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 09 сарын 26-ны Лхагва гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 90-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-6/ 26-1-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Ээж" СОАК 13-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино  /season-1/ 31-33-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "The Voice of Mongolia" /season-1/ 11-р хэсэг
14:30 Монгол тулгатны 100 эрхэм-Ш.Чоймаа
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК  7-р анги 
16:30 "Хамтдаа" МУСК 12-р анги 
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 15,16-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Тог тог тог" /season-6/ 26-2-р хэсэг
18:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК  8-р анги 
21:00 "Ороод гараач" /season-2/ 6-р анги
21:30 24" ОАК /season-4/ 21-р анги
22:30 "Ээж" СОАК 14-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Хар жагсаалт" ОАК /season-3/ 17-р анги
1:30 "Ороод гараач" /season-2/ 6-р анги
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 09 сарын 27-ны Пүрэв гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 91-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-6/ 26-2-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Ээж" СОАК 14-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино  /season-1/ 34-36-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "The Voice of Mongolia" /season-1/ 12-р хэсэг
14:20 Монгол тулгатны 100 эрхэм-Д.Лувсаншарав
15:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
15:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК  8-р анги 
16:30 "Хамтдаа" МУСК 13-р анги 
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 17,18-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Тог тог тог" /season-6/ 26-3-р хэсэг
18:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК  9-р анги 
20:00 "Ороод гараач" /season-2/ 7-р анги
21:30 24" ОАК /season-4/ 22-р анги
22:30 "Ээж" СОАК 15-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Хар жагсаалт" ОАК /season-3/ 18-р анги
1:30 "Ороод гараач" /season-2/ 7-р анги
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 09 сарын 28-ны Баасан гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 92-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-6/ 26-3-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Ээж" СОАК 15-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино  /season-1/ 37-39-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "The Voice of Mongolia" /season-1/ 13-р хэсэг
14:50 Монгол тулгатны 100 эрхэм-Стивен Сигал
15:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК  9-р анги 
16:30 "Хамтдаа" МУСК 14-р анги 
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/ 19,20-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Тог тог тог" /season-6/ 26-4-р хэсэг
18:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК  10-р анги 
20:00 "Ороод гараач" /season-2/ 8-р анги
21:30 24" ОАК /season-4/ 23-р анги
22:30 "Ээж" СОАК 16-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Хар жагсаалт" ОАК /season-3/ 19-р анги
1:30 "Ороод гараач" /season-2/ 8-р анги
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 09 сарын 29-ний Бямба гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 93,94-р анги
7:00 "Мөрдөгч хүүхдүүүд" ОАК /season-1/  11-20-р хэсэг
8:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Ээж" СОАК 16-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 Хүрээлэн амьд ертөнц 19-р хэсэг
14:00 "Хархны өгөөш" МУСК
15:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 16-р хэсэг
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 6,7-р анги
17:00 Авьяаслаг Монголчууд-3 шоу нэвтрүүлэг 2-р хэсэг
19:00 Авьяаслаг Монголчууд-3 хөшигний ард 2-р хэсэг 
19:30 "Ардын буйдан" /season-7/ 1-р анги
21:00 "Хамгаалагч" УСК
23:00 "Сайн найзууд" СУСК
1:00 "Наран ургахыг хүлээхгүй" МУСК
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 09 сарын 30-ны Ням гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-2/ 95,96-р анги
7:00 "Тог тог тог" /season-6/ 26 1-5-р хэсэг
8:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Хамтдаа" МУСК 10-14-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 8,9-р анги
17:00 "Манан" нэвтрүүлэг
17:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:30 Chart news 21-р хэсэг
18:00 "Ардын буйдан" /season-7/ 1-р анги
19:30 "Авьяаслаг Монголчууд-3" шоу нэвтрүүлэг 3-р хэсэг
21:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
22:00 "Такси-1"  МУСК
0:10 "Автомат" УСК
2:10 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх