Хөтөлбөр

2018/11/19 - 2018/11/25
                     2018 оны 11 сарын 19-ний Даваа гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 10-р анги
6:30 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" /season-2/ 15-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Сайн ах" СОАК 10-р анги
11:50 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 39, 40-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 45-р анги 
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 19-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Он цагийн учрал" СОАК 13-р анги
17:10 "Уот Уотууд" хүүхэлдэйн кино 21,22-р хэсэг
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд"ОАК /season-2/ 11,12-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 1-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 46-р анги 
21:00 "Намайг сонгооч" 2-1-р хэсэг
21:30 "Хавай 5-0" /season-8/ 11-р анги
22:30 "Сайн ах" СОАК 11-р анги
0:10 Үдшийн мэдээ
0:40 "Empire" ОАК /season-1/ 6-р анги
1:30 "Намайг сонгооч" 2-1-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                       2018 оны 11 сарын 20-ны Мягмар гараг
  6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 11-р анги
  6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 1-р хэсэг
  7:00 Өнөө өглөө 
  10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
  10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  10:30 "Сайн ах" СОАК 11-р анги
  11:50 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 41, 42-р анги
  12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
  12:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 46-р анги 
  13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 20-р хэсэг
  14:00 Өнөө өглөө 
  16:00 "Он цагийн учрал" СОАК 14-р анги
  17:10 "Уот Уотууд" хүүхэлдэйн кино 23,24-р хэсэг
  17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 13,14-р хэсэг
  17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
  18:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
  18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 2-р хэсэг
  19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
  20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 47-р анги 
  21:00 "Намайг сонгооч" 2-2-р хэсэг
  21:30 "Хавай 5-0" /season-8/ 12-р анги
  22:30 "Сайн ах" СОАК 12-р анги
  0:10 Үдшийн мэдээ
  0:40 "Empire" ОАК /season-1/ 7-р анги
  1:30 "Намайг сонгооч" 2-2-р хэсэг
  2:00 Эфир завсарлана
                       2018 оны 11 сарын 21-ний Лхагва гараг
  6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 12-р анги
  6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 2-р хэсэг
  7:00 Өнөө өглөө 
  10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 7-р анги
  10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  10:30 "Сайн ах" СОАК 12-р анги
  12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
  12:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 47-р анги 
  13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
  13:30 Chart news 29-р хэсэг
  14:00 Өнөө өглөө 
  16:00 "Он цагийн учрал" СОАК 15-р анги
  17:10 "Уот Уотууд" хүүхэлдэйн кино 25,26-р хэсэг
  17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 15,16-р хэсэг
  17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
  18:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
  18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 3-р хэсэг
  19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
  20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 48-р анги 
  21:00 "Авьяаслаг Монголчууд-3" хөшигний ард 10-р хэсэг 
  21:30 "Хавай 5-0" /season-8/ 13-р анги
  22:30 "Сайн ах" СОАК 13-р анги
  0:10 Үдшийн мэдээ
  0:40 "Empire" ОАК /season-1/ 8-р анги
  1:30 "Авьяаслаг Монголчууд-3" хөшигний ард 10-р хэсэг 
  2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 11 сарын 22-ны Пүрэв гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 13-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 3-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 8-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Сайн ах" СОАК 13-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 48-р анги 
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 21-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Он цагийн учрал" СОАК 16-р анги
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 17,18-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 4-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 49-р анги   
21:00 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 2-р хэсэг
21:30 "Хавай 5-0" /season-8/ 14-р анги
22:30 "Сайн ах" СОАК 14-р анги
0:10 Үдшийн мэдээ
0:40 "Empire" ОАК /season-1/ 9-р анги
1:30 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 2-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 11 сарын 23-ны Баасан гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 14-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 4-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 9-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Сайн ах" СОАК 14-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 49-р анги 
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-8/ 22-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 1-р анги
17:00 "Уот Уотууд" хүүхэлдэйн кино 27-29-р хэсэг
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 19,20-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 5-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 50-р анги   
21:00 "Чимээгүй номын сан" 2-р хэсэг
21:30 "Хавай 5-0" /season-8/ 15-р анги
22:30 "Сайн ах" СОАК 15-р анги
0:10 Үдшийн мэдээ
0:40 "Empire" ОАК /season-1/ 10-р анги
1:30 "Чимээгүй номын сан" 2-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 11 сарын 24-ний Бямба гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 15,16-р анги
7:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 11-20-р хэсэг
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Сайн ах" СОАК 15-р анги
13:30 Хүрээлэн амьд ертөнц 23-р хэсэг
14:00 "Хөөрхөн шулам" МУСК 
15:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 22-р хэсэг
16:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 6,7-р анги
16:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Авьяаслаг Монголчууд шоу нэвтүүлэг 3" хагас шигшээ шалгаруулалт -1    
19:30 Авьяаслаг Монголчууд-3 хөшигний ард 10-р хэсэг 
20:00 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 2-р хэсэг
20:30 Чимээгүй номын сан 2-р хэсэг
21:00 "Сайн ах" СОАК 16-р анги
22:50 "Амьдралоги" МУСК 
1:10 Миний Монголын соёл
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 11 сарын 25-ны Ням гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 17,18-р анги
7:00 "Тог тог тог" /season-7/ 1-4-р хэсэг
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 46-50-р анги 
16:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 8-10-р анги
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 Chart news 29-р хэсэг
18:30 "Намайг сонгооч" 2-1,2-р хэсэг
19:30 "Авьяаслаг Монголчууд-3" шоу нэвтрүүлэг хагас шигшээ шалгаруулалт-2
21:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
21:45 "Авьяаслаг Монголчууд-3" шоу нэвтрүүлэг  Санал хураалтын дүн 
22:30 "Крийд" УСК 
1:10 Миний Монголын соёл
2:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх