card

Хөтөлбөр

2024/07/15-2024/07/21

2024 оны 07 сарын 15-ны Даваа гараг

цаг      Контент
6:00      "Ард аюуш" МУСК
7:50      "Миний Монголын соёл"
8:10      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3-р бүлэг 1-4-р анги
9:45      "Диваажинд хүрэх зам" МУСК
11:15      "Эр зоригтнууд" АОАК 6-р анги
12:00      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 35,36-р анги
12:30      "Хайр гэрэлтсэн чиний харц" СОАК 5-р анги
13:35      "Girls" МОАК 1-р бүлэг 1-р анги
14:25      "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-1
15:45      "Миний Монголын соёл"
16:00      "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 4-р бүлэг дугаар-56
16:30      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 37,38-р анги
17:00      "The Voice kids Mongolia" шоу нэвтрүүлэг дугаар-1
18:30      "Дэлхий гараг" баримтат кино
19:30      "Хайр гэрэлтсэн чиний харц" СОАК 6-р анги
20:45      "Миний Монголын соёл"
21:00      "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг 3-р бүлэг дугаар-1
21:45      "Галилео" баримтат кино
22:00      "Эр зоригтнууд" АОАК 7-р анги
23:00      "Эх хэлний эрэлд" нэвтрүүлэг дугаар-1
23:30      "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг 3-р бүлэг дугаар-1
0:15      "Миний Монголын соёл"
0:30      "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-11,12
1:30      "Галилео" баримтат кино
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 07 сарын 16-ны Мягмар гараг

цаг      Контент
6:00      "Сүхбаатар" МУСК
7:50      "Миний Монголын соёл"
8:10      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3-р бүлэг 5-8-р анги
9:45      "Хуульч" МУСК
11:15      "Эр зоригтнууд" АОАК 7-р анги
12:00      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 37,38-р анги
12:30      "Хайр гэрэлтсэн чиний харц" СОАК 6-р анги
13:35      "Girls" МОАК 1-р бүлэг 2-р анги
14:25      "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-2
15:45      "Миний Монголын соёл"
16:00      "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 4-р бүлэг дугаар-57
16:30      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 39,40-р анги
17:00      "The Voice kids Mongolia" шоу нэвтрүүлэг дугаар-2
19:00      "Галилео" баримтат кино
19:30      "Хайр гэрэлтсэн чиний харц" СОАК 7-р анги
20:45      "Миний Монголын соёл"
21:00      “Samsung Galaxy Unpacked” дэлхийн нээлтийн шууд дамжуулалт
23:00      "Эр зоригтнууд" АОАК 8-р анги
0:00      "Эх хэлний эрэлд" нэвтрүүлэг дугаар-2
0:30      "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-13,14
1:30      "Галилео" баримтат кино
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 07 сарын 17-ны Лхагва гараг

цаг      Контент
6:00      "Моторын дуу" МУСК
7:50      "Миний Монголын соёл"
8:10      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3-р бүлэг 9-12-р анги
9:45      "Гэгээн учрал" МУСК
11:15      "Эр зоригтнууд" АОАК 8-р анги
12:00      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 39,40-р анги
12:30      "Хайр гэрэлтсэн чиний харц" СОАК 7-р анги
13:35      "Girls" МОАК 1-р бүлэг 3-р анги
14:25      "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-3
15:45      "Миний Монголын соёл"
16:00      "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 4-р бүлэг дугаар-58
16:30      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 41,42-р анги
17:00      "The Voice kids Mongolia" шоу нэвтрүүлэг дугаар-3
19:30      "Хайр гэрэлтсэн чиний харц" СОАК 8-р анги
20:45      "Миний Монголын соёл"
21:00      "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг 3-р бүлэг дугаар-2
21:45      "Галилео" баримтат кино
22:00      "Эр зоригтнууд" АОАК 9-р анги
23:00      "Эх хэлний эрэлд" нэвтрүүлэг дугаар-3
23:30      "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг 3-р бүлэг дугаар-2
0:15      "Миний Монголын соёл"
0:30      "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-15,16
1:30      "Галилео" баримтат кино
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 07 сарын 18-ны Пүрэв гараг

цаг      Контент
6:00      "Амьдралын нахиа" МУСК
7:40      "Миний Монголын соёл"
8:10      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3-р бүлэг 13-16-р анги
9:45      "Том тоглоом: Гурван эрдэнийн эрэлд" МУСК
11:15      "Эр зоригтнууд" АОАК 9-р анги
12:00      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 41,42-р анги
12:30      "Хайр гэрэлтсэн чиний харц" СОАК 8-р анги
13:35      "Girls" МОАК 1-р бүлэг 4-р анги
14:25      "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-4
15:45      "Миний Монголын соёл"
16:00      "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 4-р бүлэг дугаар-59
16:30      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 43,44-р анги
17:00      "The Voice kids Mongolia" шоу нэвтрүүлэг дугаар-4
19:00      "Галилео" баримтат кино
19:30      "Хайр гэрэлтсэн чиний харц" СОАК 9-р анги
20:45      "Миний Монголын соёл"
21:00      "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар-1
22:00      "Эр зоригтнууд" АОАК 10-р анги
23:00      "Эх хэлний эрэлд" нэвтрүүлэг дугаар-4
23:30      "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар-1
0:15      "Миний Монголын соёл"
0:30      "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-17,18
1:30      "Галилео" баримтат кино
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 07 сарын 19-ний Баасан гараг

цаг      Контент
6:00      "Гэрлэж амжаагүй явна" МУСК
7:40      "Миний Монголын соёл"
8:10      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3-р бүлэг 17-20-р анги
9:45      "Амьдрал нулимсанд дургүй" МУСК
11:15      "Эр зоригтнууд" АОАК 10-р анги
12:00      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 43,44-р анги
12:30      "Хайр гэрэлтсэн чиний харц" СОАК 9-р анги
13:35      "Girls" МОАК 1-р бүлэг 5-р анги
14:25      "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-5
15:50      "Миний Монголын соёл"
16:00      "Тог тог тог" хүүхдийн нэвтрүүлэг 5-р бүлэг дугаар-1
16:30      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 45,46-р анги
17:00      "The Voice kids Mongolia" шоу нэвтрүүлэг дугаар-5
19:00      "Галилео" баримтат кино
19:30      "Хайр гэрэлтсэн чиний харц" СОАК 10-р анги
20:45      "Миний Монголын соёл"
21:00      "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг 3-р бүлэг дугаар-3
21:45      "Галилео" баримтат кино
22:00      "Эр зоригтнууд" АОАК 11-р анги
23:00      "Эх хэлний эрэлд" нэвтрүүлэг дугаар-5
23:30      "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг 3-р бүлэг дугаар-3
0:15      "Миний Монголын соёл"
0:30      "Заншлын хэлхээ" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-19,20
1:30      "Галилео" баримтат кино
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 7 сарын 20-ны Бямба гараг

цаг      Контент
6:00      "Анхны алхам МУСК
7:15      "Энэ хүүхнүүд үү" МУСК
8:30      "Тобот" Дэйдогийн баатрууд" хүүхэлдэйн кино 1-6-р анги
10:00      "Омарын эрэлд" МУСК
12:00      Лагины алт ООАК 9,10-р анги
13:55      "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 52-р анги
14:10      "Эмчийн эсрэг Интернэт" нэвтрүүлэг 3-р бүлэг дугаар-1
15:25      "Хүнсний хувьсгал" нэвтрүүлэг
15:45      "Бяцхан влог" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-2
16:20      "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг 4-р бүлэг дугаар-2
16:50      "Затура: Сансар огторгуйн адал явдал" УСК
18:30      "Love menu" нэвтрүүлэг дугаар-1
19:30      "Авьяаслаг Монголчууд-4" шоу нэвтрүүлэг дугаар-7
21:05      "Гааны амт" УСК
23:05      "Дэлхийн оршин суугчид" баримтат кино
1:00      "Попури-изм 1" МУСК
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 07 сарын 21-ний Ням гараг

цаг      Контент
6:00      "Хуучин сүмийн нууц" МУСК
7:15      "Мөнгөн буйл" МУСК
8:30      "Тобот" Дэйдогийн баатрууд" хүүхэлдэйн кино 7-12-р анги
10:00      "Зөгийн орон" баримтат кино 1-р хэсэг
11:00      "6/42 Лотто" хонжворын 89 дэх тохирол /шууд/
11:15      "Зөгийн орон" баримтат кино 2-р хэсэг
12:00      Лагины алт ООАК 11,12-р анги
13:55      "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 53-р анги
14:10      "Эмчийн эсрэг Интернэт" нэвтрүүлэг 3-р бүлэг дугаар-2
15:25      "Нүүдлийн шувууд" баримтат кино
17:00      "Бяцхан влог" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-3
17:45      "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг 4-р бүлэг дугаар-3
18:30      "Love menu" нэвтрүүлэг дугаар-2
19:30      "Авьяаслаг Монголчууд-4" шоу нэвтрүүлэг дугаар-8
21:30      "Үүрдийн хайр" МУСК
23:25      "Би чиний негр биш" баримтат кино
1:00      "Попури-изм 2" МУСК
2:00      Эфир завсарлага

Холбоо барих