card

Хөтөлбөр

2024/04/22-2024/04/28

2024 оны 04 сарын 22-ны Даваа гараг

цаг      Контент
6:00      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-219
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "Өш хонзонт сүйт бүсгүй" СОАК 19-р анги
13:35      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 13-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-219-2
16:00      "Цахлайнууд" ООАК 10-р анги
16:55      "Миний Монголын соёл"
17:15      "The Voice kids Mongolia" шоу нэвтрүүлэг- Хөшигний ард дугаар-9
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 14-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Цахлайнууд" ООАК 11-р анги
20:35      "Галилео" баримтат кино
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Нүүдэл шийдэл"- Бие ба сэтгэл
22:00      "Өш хонзонт сүйт бүсгүй" СОАК 20-р анги
23:15      Үдшийн мэдээ
23:45      "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг 1-р бүлэг дугаар-7,8
0:45      "Удмын бичиг мину" нэвтрүүлэг дугаар-17,18
1:45      "Миний Монголын соёл"
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 04 сарын 23-ны Мягмар гараг

цаг      Контент
6:00      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-220
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "Өш хонзонт сүйт бүсгүй" СОАК 20-р анги
13:35      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 14-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-220-2
16:00      "Цахлайнууд" ООАК 11-р анги
16:55      "Сонсъё, суръя, дагая" хүүхдийн нэвтрүүлэг
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 15-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Цахлайнууд" ООАК 12-р анги
20:35      "Галилео" баримтат кино
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Надтай хамт ажиллах уу?" нэвтрүүлэг дугаар-6
22:00      "Өш хонзонт сүйт бүсгүй" СОАК 21-р анги
23:15      Үдшийн мэдээ
23:45      "Надтай хамт ажиллах уу?" нэвтрүүлэг дугаар-6
0:45      "Удмын бичиг мину" нэвтрүүлэг дугаар-19,20
1:45      "Миний Монголын соёл"
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 04 сарын 24-ний Лхагва гараг

цаг      Контент
6:00      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-221
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "Өш хонзонт сүйт бүсгүй" СОАК 21-р анги
13:35      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 15-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-221-2
16:00      "Цахлайнууд" ООАК 12-р анги
16:55      "Сонсъё, суръя, дагая" хүүхдийн нэвтрүүлэг
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 16-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Цахлайнууд" ООАК 13-р анги
20:35      "Галилео" баримтат кино
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Girls" МОАК 1-р бүлэг 7-р анги
21:50      "Галилео" баримтат кино
22:00      "Өш хонзонт сүйт бүсгүй" СОАК 22-р анги
23:15      Үдшийн мэдээ
23:45      "Girls" МОАК 1-р бүлэг 7-р анги
0:35      "Миний Монголын соёл"
0:45      "Удмын бичиг мину" нэвтрүүлэг дугаар-21,22
1:45      "Миний Монголын соёл"
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 04 сарын 25-ны Пүрэв гараг

цаг      Контент
6:00      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-222
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "Өш хонзонт сүйт бүсгүй" СОАК 22-р анги
13:35      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 16-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-222-2
16:00      "Цахлайнууд" ООАК 13-р анги
16:55      "Сонсъё, суръя, дагая" хүүхдийн нэвтрүүлэг
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 17-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Цахлайнууд" ООАК 14-р анги
20:35      "Галилео" баримтат кино
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Австралийн онгон байгаль" баримтат кино 4-р анги
22:00      "Өш хонзонт сүйт бүсгүй" СОАК 23-р анги
23:15      Үдшийн мэдээ
23:45      "Австралийн онгон байгаль" баримтат кино 4-р анги
0:45      "Удмын бичиг мину" нэвтрүүлэг дугаар-23,24
1:45      "Миний Монголын соёл"
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 04 сарын 26-ны Баасан гараг

цаг      Контент
6:00      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
7:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-223
12:00      Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30      "Өш хонзонт сүйт бүсгүй" СОАК 23-р анги
13:35      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 17-р анги
14:00      ТЕРМИНАЛ_1.0 дугаар-223-2
16:00      "Цахлайнууд" ООАК 14-р анги
16:55      "Сонсъё, суръя, дагая" хүүхдийн нэвтрүүлэг
17:55      Цаг агаарын мэдээлэл
18:00      "Шидэт эрдэнэс: Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 2-р бүлэг 18-р анги
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "Цахлайнууд" ООАК 15-р анги
20:35      "Галилео" баримтат кино
20:55      Цаг агаарын мэдээлэл
21:00      "Хар хайрцаг"
22:00      "Өш хонзонт сүйт бүсгүй" СОАК 24-р анги
23:15      Үдшийн мэдээ
23:45      Хар хайрцаг
0:45      "Удмын бичиг мину" нэвтрүүлэг дугаар-25,26
1:45      "Миний Монголын соёл"
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 04 сарын 27-ны Бямба гараг

цаг      Контент
6:00      "Хүний сайхан сэтгэл" МУСК
7:25      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 39-45-р анги
9:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00      "Цагдаа" ООАК 7,8-р анги
13:55      "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
14:15      "Нүүдэл шийдэл"- Бие ба сэтгэл
15:15      "Хүнсний хувьсгал" нэвтрүүлэг
15:30      "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг 5-р бүлэг дугаар-2
16:15      "The Voice kids Mongolia" шоу нэвтрүүлэг дугаар-10
18:15      "The Voice kids Mongolia" шоу нэвтрүүлэг- Хөшигний ард дугаар-9
18:55      "Миний Монголын соёл"
19:00      "Нэг Монгол" нэвтрүүлэг
20:00      "Дархлаа" МУСК
21:00      "Кандидат" улс төрийн реалити нэвтрүүлэг дугаар-1
23:00      "Зэргэлдээх огторгуй" УСК
1:10      "Дэлхий гараг" баримтат кино
2:00      Эфир завсарлага

2024 оны 04 сарын 28-ны Ням гараг

цаг      Контент
6:00      "Ирж яваа цаг" МУСК
7:25      "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 46-52-р анги
9:00      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
11:00      "6/42 Лотто" хонжворын 77 дахь тохирол /шууд/
11:15      "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00      "Кандидат" улс төрийн реалити нэвтрүүлэг дугаар-1
14:00      "Миний Монголын соёл"
14:15      Хар хайрцаг
15:15      "Надтай хамт ажиллах уу?" нэвтрүүлэг дугаар-6
16:15      "Антропоцен: Хүний эрин үе" баримтат кино
17:45      "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг 5-р бүлэг дугаар-3
18:30      "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
19:30      "The Voice kids Mongolia" шоу нэвтрүүлэг дугаар-11
21:00      "Кандидат" улс төрийн реалити нэвтрүүлэг дугаар-2
23:00      "Зэрлэгүүдийг хүлээхүй" УСК
1:00      "Карантины хүүхдүүд" кино контент
2:00      Эфир завсарлага

Холбоо барих