Хөтөлбөр

2019/03/25- 2019/03/31
                     2019 оны 03 сарын 25-ны Даваа гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 158-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 21-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 11,12-р хэсэг
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 39-р анги
11:40 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 48-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 14-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 8-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
15:00 "Глий" ОАК /season-1 / 20-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "The Voice of Mongolia" 21-р хэсэг 
17:10 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 13,14,15,16-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Тог тог тог" /season-7/ 22-р хэсэг
18:30  "Чимээгүй номын сан" /season1/ 5-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 15-р анги
21:00 "Шивэгчний өчил" ОАК /season1/ 9-р анги
22:00 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 40-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
0:00 "24" ОАК /season-2/ 16-р анги
1:00  "Чимээгүй номын сан" /season1/ 5-р хэсэг
1:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 8-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 03 сарын 26-ны Мягмар гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 159-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 22-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 13,14-р хэсэг
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 40-р анги
11:40 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 49-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 15-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 9-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
15:00 "Глий" ОАК /season-1 / 21-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "The Voice of Mongolia" 21-р хэсэг 
16:50 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 17,18,19,20, 21,22-р хэсэг
18:00 "Тог тог тог" /season-7/ 23-р хэсэг
18:30 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 5-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 16-р анги
21:00 "Шивэгчний өчил" ОАК /season1/ 10-р анги
22:00 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 41-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
0:00 "24" ОАК /season-2/ 17-р анги
1:00 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 5-р хэсэг
1:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 9-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 03 сарын 27-ны Лхагва гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 160-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 23-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 15,16-р хэсэг
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 41-р анги
11:40 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 50-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 16-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 Chart news 45-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
15:00 "Глий" ОАК /season-1 / 22-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "The Voice of Mongolia" 22-р хэсэг 
17:10 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 23,24,25,26-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Тог тог тог" /season-7/ 24-р хэсэг
18:30  "Намайг сонгооч" /season1/ 5-1-р хэсэг 
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 17-р анги
21:00 "Шивэгчний өчил" ОАК /season2/ 1-р анги
22:00 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 42-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
0:00 "24" ОАК /season-2/ 18-р анги
1:00  "Намайг сонгооч" /season1/ 5-1-р хэсэг 
1:30 Chart news 45-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 03 сарын 28-ны Пүрэв гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 161-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 24-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 17,18-р хэсэг
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 42-р анги
11:40 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 51-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 17-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 10-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
15:00 "Глий" ОАК /season-2 / 1-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "The Voice of Mongolia" 22-р хэсэг 
16:50 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 27,28,29,30, 31,32-р хэсэг
18:00 "Тог тог тог" /season-7/ 25-р хэсэг
18:30 "Намайг сонгооч" /season1/ 5-2-р хэсэг 
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 18-р анги
21:00 "Шивэгчний өчил" ОАК /season2/ 2-р анги
22:00 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 43-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
0:00 "24" ОАК /season-2/ 19-р анги
1:00 "Намайг сонгооч" /season1/ 5-2-р хэсэг 
1:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 10-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 03 сарын 29-ний Баасан гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 162-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 25-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 19,20-р хэсэг
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 43-р анги
11:40 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 52-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 18-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 11-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
15:00 "Глий" ОАК /season-2 / 2-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг хэрхэн бүтсэн бэ?
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" /season-2/ 21,22-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Би хэн бэ?" нэвтрүүлэг /season4/ 4-р хэсэг 
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 19-р анги
21:00 "Шивэгчний өчил" ОАК /season2/ 3-р анги
22:00 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 44-р анги
23:30 Үдшийн мэдээ
0:00 "24" ОАК /season-2/ 20-р анги
1:00 "Би хэн бэ?" нэвтрүүлэг /season4/ 4-р хэсэг 
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 03 сарын 30-ны Бямба гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 163,164-р анги
7:00 Макс Стил хоёр" хүүхэлдэйн кино 48-52-р анги
8:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 44-р анги
13:30 Хүрээлэн амьд ертөнц 6-р хэсэг
14:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 15,16-р анги
15:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
16:00 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-10/ 11-р хэсэг
16:30 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 5-р хэсэг
17:00  "Чимээгүй номын сан" /season1/ 5-р хэсэг
17:30 "Shark Tank" /season-2/ 10-р хэсэг
19:30 "Ардын буйдан" /season-8/ 8-р анги
21:00 "Хуурай эгч дүүс" СОАК 45-р анги
22:30 "Ягаан Ирвэс 1 " УСК 
0:30 "Манан зүсэгч" МУСК
2:00 Эфир завсарлана
                     2019 оны 03 сарын 31-ний Ням гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 165,166-р анги
7:00 "Тог тог тог" /season-7/ 21-25-р хэсэг
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 17-19-р анги
14:30 Монгол тулгатны 100 эрхэм
16:00 "Би хэн бэ?" нэвтрүүлэг /season4/ 4-р хэсэг 
16:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Намайг сонгооч" /season1/ 5-1,2-р хэсэг
18:00 "Ардын буйдан" /season-8/ 8-р анги
19:30 After Shark Tank-2019
21:00 Нэвтрүүлэг
22:00 "Дурлалын магистр" МУСК 
23:40 "Валериан ба мянган гаригийн хот" УСК
2:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх