Хөтөлбөр

2018/12/10- 2018/12/16
                     2018 оны 12 сарын 10-ны Даваа гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 37-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 15-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хуульгүй хуульч" СОАК 12-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 20-22-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 60-р анги 
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 5-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 12-р анги
16:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Уот Уотууд" хүүхэлдэйн кино 60-62-р хэсэг
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд"ОАК /season-2/ 41,42-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 16-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 61-р анги 
21:00 "Намайг сонгооч" 5-1-р хэсэг 
21:30 "Америкчууд" ОАК /season-5/ 1-р анги
22:30 "Хуульгүй хуульч" СОАК 13-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Empire" ОАК /season-2/ 9-р анги
1:30 "Намайг сонгооч" 5-1-р хэсэг 
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 12 сарын 11-ний Мягмар гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 38-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 16-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 21-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хуульгүй хуульч" СОАК 13-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 23-25-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 61-р анги 
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 6-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 13-р анги
16:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Уот Уотууд" хүүхэлдэйн кино 63-65-р хэсэг
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 43,44-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 17-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Истанбулын нууц" Турк ОАК 1-р анги
21:00 "Намайг сонгооч" 5-2-р хэсэг
21:30 "Америкчууд" ОАК /season-5/ 2-р анги
22:30 "Хуульгүй хуульч" СОАК 14-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Empire" ОАК /season-2/ 10-р анги
1:30 "Намайг сонгооч" 5-2-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 12 сарын 12-ны Лхагва гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 39-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 17-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хуульгүй хуульч" СОАК 14-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 26-28-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Истанбулын нууц" Турк ОАК 1-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 Chart news 32-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 14-р анги
16:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Уот Уотууд" хүүхэлдэйн кино 66-68-р хэсэг
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 45,46-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 18-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Истанбулын нууц" Турк ОАК 2-р анги
21:00 "Авьяаслаг Монголчууд-3" хөшигний ард 13-р хэсэг 
21:30 "Америкчууд" ОАК /season-5/ 3-р анги
22:30 "Хуульгүй хуульч" СОАК 15-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Empire" ОАК /season-2/ 11-р анги
1:30 "Авьяаслаг Монголчууд-3" хөшигний ард 13-р хэсэг 
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 12 сарын 13-ны Пүрэв гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 40-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 18-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хуульгүй хуульч" СОАК 15-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 29-31-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Истанбулын нууц" Турк ОАК 2-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 7-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 15-р анги
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Уот Уотууд" хүүхэлдэйн кино 69-71-р хэсэг
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 47,48-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 19-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Истанбулын нууц" Турк ОАК 3-р анги
21:00 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 5-р хэсэг
21:30 "Америкчууд" ОАК /season-5/ 4-р анги
22:30 "Хуульгүй хуульч" СОАК 16-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Empire" ОАК /season-2/ 12-р анги
1:30 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 5-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 12 сарын 14-ний Баасан гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 41-р анги
6:30 "Тог тог тог" /season-7/ 19-р хэсэг
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
10:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
10:30 "Хуульгүй хуульч" СОАК 16-р анги
11:40 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 32-34-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Истанбулын нууц" Турк ОАК 3-р анги
13:25 Цаг агаарын хөтөлбөр
13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 8-р хэсэг
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Тахианы өд" ХОАК 16-р анги
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
17:00 "Уот Уотууд" хүүхэлдэйн кино 70-72-р хэсэг
17:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 49,50-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 25-р анги
18:30 "Тог тог тог" /season-7/ 20-р хэсэг
19:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
20:00 "Истанбулын нууц" Турк ОАК 4-р анги
21:00  "Чимээгүй номын сан" 5-р хэсэг
21:30 "Америкчууд" ОАК /season-5/ 5-р анги
22:30 "Ким нарийн бичгийн дарга" СОАК 1-р анги
0:00 Үдшийн мэдээ
0:30 "Empire" ОАК /season-2/ 13-р анги
1:30  "Чимээгүй номын сан" 5-р хэсэг
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 12 сарын 15-ны Бямба гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 42,43-р анги
7:00 "Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК /season-2/ 41-50-р хэсэг
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Ким нарийн бичгийн дарга" СОАК 1-р анги
13:30 Хүрээлэн амьд ертөнц 24-р хэсэг
14:00 "Би ээж болмоор байна" МУСК 
15:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр" /season-9/ 25-р хэсэг
16:00 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
16:50 "Газар шим үзүүлж байна" төлбөртэй нэвтрүүлэг 
17:00 "Авьяаслаг Монголчууд шоу нэвтүүлэг 3" хагас шигшээ шалгаруулалт -4  
19:30 Авьяаслаг Монголчууд-3 хөшигний ард 13-р хэсэг 
20:00 "Төрөх өрөөний тоглоом" /season-2/ 5-р хэсэг
20:30 Чимээгүй номын сан 5-р хэсэг
21:00 "Ким нарийн бичгийн дарга" СОАК 2-р анги
22:30 "Том 4 толгой" МУСК 
23:50 "Зөрж харвасан одод" УСК
2:00 Эфир завсарлана
                     2018 оны 12 сарын 16-ны Ням гараг
6:00 "Сонсъё, Суръя, Дагая" /season-1/ 44,45-р анги
7:00 "Тог тог тог" /season-7/ 16-20-р хэсэг
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 61-р анги 
13:00 "Истанбулын нууц" Турк ОАК 1-3-р анги
16:30 "Хүүхдийн ертөнц" хүүхэлдэйн кино 23-25-р анги
17:50 "Газар шим үзүүлж байна" төлбөртэй нэвтрүүлэг 
18:00 Chart news 32-р хэсэг
18:30 "Намайг сонгооч" 5-1,2-р хэсэг
19:30 "Авьяаслаг Монголчууд-3" шоу нэвтрүүлэг финалын шалгаруулалт  
22:00 "Авьяаслаг Монголчууд-3" шоу нэвтрүүлэг  Санал хураалтын дүн 
22:30 "Хар хун" УСК
0:50 "Мичидийн зургаан гялаан" МУСК
2:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх