card

Хөтөлбөр

2022/11/28-2022/12/04
          2022 оны 11 сарын 28-ны  Даваа гараг 
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 5,6-р анги
10:30 "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК  5,6-р анги
11:40 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 37-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Хар хайрцаг 
13:30 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино  26-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:10 "Дахиад нэг удаа" СОАК  12-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал  4-р бүлэг 51-р анги 
18:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино  6-р бүлэг 7,8-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК 7,8-р анги
20:50 Цаг агаарын мэдээлэл  
20:55 Миний Монголын соёл
21:00 Нүүдэл шийдэл: Өвлийн аялал жуулчлал
22:00 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК 9-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 Нүүдэл шийдэл: Өвлийн аялал жуулчлал
00:30 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  9-р анги 
01:20 Миний Монголын соёл
01:30 "Галилео" баримтат кино  41-44-р анги
02:00 Эфир завсарлага
            2022 оны 11 сарын 29-ний  Мягмар гараг 
цаг   Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 7,8-р анги
10:30 "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК  7,8-р анги
11:40 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 38-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 Нүүдэл шийдэл: Өвлийн аялал жуулчлал
13:30 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино  1-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:10 "Дахиад нэг удаа" СОАК  13-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал  4-р бүлэг 52-р анги 
18:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг  9,10-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК  9,10-р анги
20:50 Бадрах Энержи: Ажилчдынхаа мэргэжлийн шарлагыг хэрхэн хянадаг вэ?
21:00 "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг  дугаар-11
21:25 "Унахаас болгоомжил" баримтат кино  2-р хэсэг
22:00 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  10-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг  дугаар-11
23:55 "Унахаас болгоомжил" баримтат кино  2-р хэсэг
00:30 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  10-р анги 
01:20 Миний Монголын соёл
01:30 "Галилео" баримтат кино 45-48-р анги
02:00 Эфир завсарлага
          2022 оны 11 сарын 30-ны  Лхагва гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг  9,10-р анги
10:30 "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК  9,10-р анги
11:40 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино  39-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг  дугаар-11
12:55 "Унахаас болгоомжил" баримтат кино  2-р хэсэг
13:30 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино  2-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:10 "Дахиад нэг удаа" СОАК  14-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал  4-р бүлэг 53-р анги 
18:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино  6-р бүлэг 11,12-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК  1-р анги
20:30 "Галилео" баримтат кино  49,50-р анги
20:45 Цаг агаарын мэдээлэл  
20:50 "Газар шим үзүүлж байна" төлбөртэй нэвтрүүлэг
21:00 "Love Menu"  шоу нэвтрүүлэг  дугаар-12
22:00 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  11-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-12
00:30 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  11-р анги 
01:20 Миний Монголын соёл
01:30 "Галилео" баримтат кино  51,52-р анги
02:00 Эфир завсарлага
           2022 оны 12 сарын 01-ний  Пүрэв гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 11,12-р анги
10:30 "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК  1-р анги
11:20 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино  40-42-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-12
13:30 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино  3-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:10 "Дахиад нэг удаа" СОАК  15-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 4-р бүлэг 54-р анги 
18:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино  6-р бүлэг 13,14-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК  2-р анги
20:30 "Галилео" баримтат кино  53-55-р анги
20:45 Цаг агаарын мэдээлэл  
20:50 Бадрах Энержи: Гидрогеологич миний ажлын нэг өдөр
21:00 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг  дугаар-12
21:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
22:00 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  12-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг  дугаар-12
00:15 Миний Монголын соёл
00:30 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  12-р анги 
01:20 Миний Монголын соёл
01:30 "Галилео" баримтат кино  56-58-р анги
02:00 Эфир завсарлага
           2022 оны 12 сарын 02-ны Баасан гараг
цаг Контент
06:00 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
07:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
10:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 6-р бүлэг 13,14-р анги
10:30 "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК  2-р анги
11:20 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино  43-45-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг  дугаар-12
13:15 Миний Монголын соёл
13:30 "Трү ба Солонгын хаант улс" хүүхэлдэйн кино  4-р анги
14:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
16:10 "Дахиад нэг удаа" СОАК  16-р анги
17:25 Цаг агаарын мэдээлэл  
17:30 "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал  4-р бүлэг 55-р анги 
18:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино  15,16-р анги
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Талхчин ба Гоо үзэсгэлэн" ИОАК  3-р анги
20:30 "Галилео" баримтат кино  59-63-р анги
20:55 Цаг агаарын мэдээлэл  
21:00 Хар хайрцаг 
22:00 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  13-р анги 
23:00 Үдшийн мэдээ 
23:30 Хар хайрцаг 
00:30 "Нэг дугаартай хоригдол" МОАК  13-р анги 
01:20 Миний Монголын соёл
01:30 "Галилео" баримтат кино  64-67-р анги
02:00 Эфир завсарлага
          2022 оны  12 сарын 03-ны  Бямба гараг
цаг Контент
06:00 Миний Монголын соёл
06:10 "Хатанбаатар-1" МУСК
07:40 "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино  47-52-р анги 
09:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00 "Лука:Шинэ Эриний эхлэл" СОАК  1,2-р анги
14:25 Нүүдэл шийдэл: Өвлийн аялал жуулчлал
15:25 "Танайхаар ORI" нэвтрүүлэг  дугаар-11
15:55 "Унахаас болгоомжил" баримтат кино 2-р хэсэг
16:35 "Нэг өдөр" нэвтрүүлэг  дугаар-10
17:25 "Сараана" МУСК
18:30 "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг  дугаар-12
19:20 Миний Монголын соёл
19:30 "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг  дугаар-7
21:00 "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүүлэг  дугаар-5
22:00 "Гринго" УСК
00:10 "Яллагч" МУСК
02:00 Эфир завсарлага
          2022 оны 12 сарын 04-ний  Ням гараг
цаг Контент
06:00 Миний Монголын соёл
06:10 "Хатанбаатар-2" МУСК
07:40 "Нинжаго" хүүхэлдэйн кино  1-7-р анги 
09:00 "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
12:00  "6/42 Лотто" хонжворын дөрөв дэх тохирол /шууд/ 
12:15 "Лука:Шинэ Эриний эхлэл" СОАК  3,4-р анги
14:45 "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүүлэг  дугаар-5
15:45 "Love Menu" шоу нэвтрүүлэг  дугаар-12
16:45 Миний Монголын соёл
17:00 "Ардын буйдан" нэвтрүүлэг  дугаар-7
18:30 "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр 
19:30 "Road to ONE Mongolia" шоуны шилдэг оролцогчдын тулаанууд
22:00 "Гайхамшигт ертөнц" МУСК
00:10 "Гэнэт ирсэн бэлэг" УСК
02:00 Эфир завсарлага

Холбоо барих