Хөтөлбөр

2020/04/06- 2020/04/12
                     2020 оны 4 сарын 06-ны Даваа гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл: Монгол хэл, Үндэсний бичиг
10:40 "Сайхан түүхүүд" хүүхдийн цуврал 
11:00 ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
11:40 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 45-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Ажиглагч" СОАК  11-р анги
13:50 "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /season1/ 23-25-р хэсэг
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Монгол хэл, Хими, Англи хэл, Газар зүй
16:00 "Сүүлчийн хатан" СОАК  10-р анги
17:00 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 1-р анги 
17:25 "Багтай баатрууд"хүүхэлдэйн кино /season-1/ 13,14-р анги
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 1,2-р анги 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Ажиглагч" СОАК 13-р анги
21:00 Нүүдэл Шийдэл
22:00 "Шивэгчний өчил" АОАК  /season-2/ 13-р анги
23:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 20-р анги
0:00 Нүүдэл Шийдэл
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2020 оны 4 сарын 07-ны Мягмар гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл: Математик, Физик
10:40 "Сайхан түүхүүд" хүүхдийн цуврал 
11:00 ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
11:40 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 46-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Ажиглагч" СОАК 12-р анги
13:40 "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /season1/ 26,27-р хэсэг 
14:00 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/  1,2-р анги 
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Үндэсний бичиг, Биологи, Физик, Нийгэм судлал
16:00 "Сүүлчийн хатан" СОАК 11-р анги
17:00 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-2/  2-р анги 
17:25 "Багтай баатрууд"хүүхэлдэйн кино /season-1/ 15,16-р анги
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 3,4-р анги 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Короно вирусний үүсэл"анимейшн
20:00 "Ардчилсан нам - 30 жил" баярын тусгай хөтөлбөр
22:30 "Короно вирусний үед өөрийгөө тусгаарлахын ач тус" Баримтат кино
23:30 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 21-р анги
0:30 "Эмчийн эсрэг интернэт" -Нэмэлт зөвлөмж
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2020 оны 4 сарын 08-ны Лхагва гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл: Нийгэм, Англи хэл, Биологи
11:00 ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
11:40 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 47-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Ажиглагч" СОАК 13-р анги
13:40 "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /season1/ 28,29-р хэсэг 
14:00 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 3,4-р анги 
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Монгол хэл, Математик, Биеийн тамир, Түүх, Уран зохиол
16:00 "Сүүлчийн хатан" СОАК 12-р анги
17:00 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 3-р анги 
17:25 "Багтай баатрууд"хүүхэлдэйн кино /season-1/ 17,18-р анги
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 5,6-р анги 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Ажиглагч" СОАК 14-р анги
21:00 "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар - 4
22:10 "Годунов" ООАК  /season-1/ 1-р анги
23:10 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 22-р анги
0:00 "Эмчийн эсрэг Интернэт" шоу нэвтрүүлэг дугаар - 4
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2020 оны 4 сарын 09-ний Пүрэв гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл: Хими, Түүх
10:40 "Сайхан түүхүүд" хүүхдийн цуврал 
11:00 ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
11:40 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 48-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Ажиглагч" СОАК 14-р анги
13:40 "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /season1/ 30,31-р хэсэг 
14:00 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 5,6-р анги 
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Үндэсний бичиг, Биологи, Физик, Нийгэм судлал
16:00 "Сүүлчийн хатан" СОАК 13-р анги
17:00 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 4-р анги 
17:25 "Багтай баатрууд"хүүхэлдэйн кино /season-1/ 19,20-р анги
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 7,8-р анги 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Ажиглагч" СОАК 15-р анги
21:00 Хар хайрцаг
22:10 "Годунов" ООАК  /season-1/ 2-р анги
23:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 23-р анги
0:00 Хар хайрцаг
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                               2020 оны 4 сарын 10-ны Баасан гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 ЭЕШ-д бэлтгэхэд зориулсан теле хичээл: Газар зүй, Орос хэл
10:40 "Сайхан түүхүүд" хүүхдийн цуврал 
11:00 ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
11:40 Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 49-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Ажиглагч" СОАК 15-р анги
13:50 "Мөрдөгч хүүхдүүд" цуврал /season1/ 32-р хэсэг 
14:00 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 7,8-р анги 
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Уран зохиол, Мэдээллийн технологи, Иргэний ёс зүйн боловсрол, Газар зүй, Түүх
16:00 "Сүүлчийн хатан" СОАК 14-р анги
17:00 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 5-р анги 
17:25 "Багтай баатрууд"хүүхэлдэйн кино /season-1/ 21,22-р анги
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Металионууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 9,10-р анги 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Ажиглагч" СОАК 16-р анги
21:00 "Эмчийн эсрэг интернэт" -Нэмэлт зөвлөмж
21:30 "Талын Монгол брэнд" төлбөртэй нэвтрүүлэг
22:00 "Годунов" ООАК  /season-1/ 3-р анги
23:00 "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 24-р анги
0:00 "Намайг сонгооч-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар - 3
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2020 оны 4 сарын 11-ний Бямба гараг
цаг Контент
6:00 "Бяцхан эрдэмтэн Сид" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 1-6-р анги 
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
11:40 "Зурж сурцгаая" хүүхдийн цуврал 3,4-р хэсэг 
12:00 "Ажиглагч" СОАК 16-р анги
13:20 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг дугаар -5
14:10 "Sky шилтгээн" СОАК 5,6-р анги
16:30 "The Voice of Mongolia"шоу нэвтрүүлэг /season 2/ "Халз тулаан" дугаар - 3
19:00 "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг /season 2/ Хөшигний ард
19:30 "Чимгээ шоу" нэвтрүүлэг /season 2/  дугаар - 1
21:00 "Шарк танк"  нэвтрүүлэг /season 2/  дугаар-5
22:30 "Амаргүй 10 өдөр" УСК
0:30 "Хархны өгөөш" МУСК
2:00 Эфир завсарлана
                     2020 оны 4 сарын 12-ны Ням гараг
цаг Контент
6:00 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 1-8-р анги
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 ШУУРХАЙ МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
11:30 Өнөө өглөө 
12:20 "Sky шилтгээн" СОАК 7,8-р анги
14:30 Нүүдэл шийдэл
15:30 "Марс хол биш"баримтат нэвтрүүлэг 
16:30 Хар хайрцаг
17:30 "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг /season 2/ Хөшигний ард  
18:00 "Чимгээ шоу" нэвтрүүлэг /season 2/ дугаар - 1
19:30 "The Voice of Mongolia"шоу нэвтрүүлэг /season 2/ "Халз тулаан" дугаар - 4 
22:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
23:00 "Онцгой даалгавар" МУСК
1:00 "Халдвар" Баримтат кино
2:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх