card

Хөтөлбөр

2021/03/01- 2021/03/07
                     2021 оны 3 сарын 1-ний Даваа гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Математик, Англи хэл, иргэний ёс зүйн боловсрол, Монгол хэл
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Хими
11:40 Монгол Ардын Намын 100 жил
13:00 "Сайхан найзууд" СОАК 15-р анги
14:10 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино  11-р анги
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Математик, Англи хэл, Иргэний ёс зүйн боловсрол, Монгол хэл, Хими
16:00 "Амьдралын өнгө" СОАК 6-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 39-р хэсэг 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино  35,36-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Сайхан найзууд" СОАК 16-р анги
20:50 "Засаг цаг"
21:40 "Зөв тэмцэл" АОАК /season/-1 1-р анги 
22:30 Монгол Ардын Намын 100 жил
0:00 "Хувь тавилан" МОАК 2-р анги
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2021 оны 3 сарын 2-ны  Мягмар гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Монгол хэл, хими, биеийн тамир, Англи хэл
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги -  Биологи
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season3/  4-6-р анги 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Сайхан найзууд" СОАК 16-р анги
13:40 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 12-15-р анги
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Монгол хэл, хими, биеийн тамир, Англи хэл, биологи
16:00 "Амьдралын өнгө" СОАК 7-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 40-р хэсэг 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 37,38-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Эмчийн эсрэг интернэт" нэмэлт зөвлөмж
20:00 Монгол Ардын Намын 100 жил
23:00 "Зөв тэмцэл" АОАК /season/-1 2-р анги 
0:00 "Хувь тавилан" МОАК 3-р анги
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2021 оны 3 сарын 3-ны  Лхагва гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Физик, хими, эрүүл мэнд, биологи
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Үндэсний бичиг
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season3/ 7-9-р анги 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Том амжилт" МУСК
13:40 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 16-19-р анги
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Физик, хими, эрүүл мэнд, биологи, үндэсний бичиг
16:00 "Амьдралын өнгө" СОАК 8-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 41-р хэсэг 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 39,40-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Сайхан найзууд" СОАК 17-р анги
20:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
21:00 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар - 8
22:00 "Зөв тэмцэл" АОАК /season/-1 3-р анги 
23:00 "Хувь тавилан" МОАК  4-р анги
0:00 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар - 8
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
         2021 оны 3 сарын 4-ний Пүрэв гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Биологи, үндэсний бичиг, иргэний ёс зүйн боловсрол, уран зохиол
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Физик
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season3/ 10-12-р анги 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Сайхан найзууд" СОАК 17-р анги
13:40 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 20-22-р анги
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги  Биологи, үндэсний бичиг, иргэний ёс зүйн боловсрол, уран зохиол, физик
16:00 "Амьдралын өнгө" СОАК 9-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 42-р хэсэг 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 1-р анги
20:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
21:00 Хар хайрцаг
22:00 "Зөв тэмцэл" АОАК /season/-1 4-р анги 
23:00 "Хувь тавилан" МОАК 5-р анги
0:00 Хар хайрцаг
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                  2021 оны 3 сарын 5-ны  Баасан гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Биологи, хими, иргэний ёс зүйн боловсрол, физик
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Дизайн зураг зүй, технологи
11:45 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season3/  13-15-р анги 
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 1-р анги
13:40 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино 23-25-р анги
14:30  Теле хичээл: ЕБС-ийн XII анги - Биологи, хими, иргэний ёс зүйн боловсрол, физик, дизайн зураг зүй
16:00 "Амьдралын өнгө" СОАК 10-р анги
17:30 "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 43-р хэсэг 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 43,44-р анги
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Сайн мөрдөгч" СОАК 2-р анги
20:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
21:00 "6 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-2/  дугаар - 6
22:00 "Зөв тэмцэл" АОАК /season/-1  5-р анги 
23:00 "Хувь тавилан" МОАК 6-р анги
0:00 "6 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар - 6
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
               2021 оны  3 сарын 6-ны Бямба гараг
цаг Контент
6:00 "Консуни ба найзууд"  хүүхэлдэйн кино 
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15 Өнөө өглөө 
12:00 "Устга" СОАК 3,4-р анги 
14:15 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season3/ 16-18-р анги 
14:30 "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
15:30 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар - 8
16:30 "Гэнэт ирсэн бэлэг" УСК
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Эмчийн эсрэг интернэт" нэмэлт зөвлөмж
20:00 "Чимгээ шоу" /season-3/ дугаар -3
21:00 "Мэрилинтэй өнгөрүүлсэн 7 хоног" УСК
23:00 "Яллагч" МУСК
1:00 Эфир завсарлана
                     2021 оны 3 сарын 7-ны Ням гараг
цаг Контент
6:00 "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино 
9:00 Өнөө өглөө 
11:00 Шуурхай мэдээ: Коронавируст халдварын нөхцөл байдал 
11:15 Өнөө өглөө 
12:00 "Устга" СОАК 5,6-р анги 
14:15 "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино /season3/ 19-21-р анги 
14:30 Хар хайрцаг
15:30 "6 настнуудын нууцлаг ертөнц" нэвтрүүлэг /season-2/ дугаар - 5
16:30 "Гурван ихрийн түүх" баримтат кино 2-р хэсэг
17:30 "Чимгээ шоу" /season-3/ дугаар -3
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 УСК
21:30 "Захиас" МУСК
23:00 "Сикарио" УСК
1:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх