Хөтөлбөр

2020/01/20- 2020/01/26
                     2020 оны 01 сарын 20-ны Даваа гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 9,10-р анги 
10:30 "Дел Луна зочид буудал" СОАК 12-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 4-р анги
13:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-1/  77,78-р анги
14:00 Өнөө өглөө 
16:10 "Сайн ах" СОАК 10-р анги 
17:40 "Пеппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 13-15-р анги 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 11,12-р анги 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Дел Луна зочид буудал" СОАК 13-р анги
21:00 Нүүдэл Шийдэл
22:00 "Хар жагсаалт" АОК  /season-5/ 21-р анги
23:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 58-р анги
0:00 Нүүдэл Шийдэл
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2020 оны 01 сарын 21-ний Мягмар гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 11,12-р анги 
10:30 "Дел Луна зочид буудал" СОАК 13-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 5-р анги
13:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 79,80-р анги
14:00 Өнөө өглөө 
16:10 "Сайн ах" СОАК 11-р анги 
17:40 "Пеппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/  16-18-р анги 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 13,14-р анги 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Дел Луна зочид буудал" СОАК 14-р анги
21:00 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг  дугаар -2
22:00 "Хар жагсаалт" АОК  /season-5/ 22-р анги
23:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 59-р анги
0:00 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг  дугаар -2
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                     2020 оны 01 сарын 22-ны Лхагва гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 13,14-р анги 
10:30 "Дел Луна зочид буудал" СОАК 14-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 6-р анги
13:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 1,2-р анги
14:00 Өнөө өглөө 
16:00 "Сайн ах" СОАК 12-р анги 
17:30 Chart news 79-р хэсэг
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино/season-1/ 15,16-р анги 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Дел Луна зочид буудал" СОАК  15-р анги
21:00 "Киносутра" ОАМУСК 2-р анги 
22:00 "Хар жагсаалт" ОАК  /season-6/ 1-р анги
23:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 60-р анги
0:00 "Киносутра" ОАМУСК 2-р анги 
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
            2020 оны 01 сарын 23-ны Пүрэв гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино/season-1/  15,16-р анги 
10:30 "Дел Луна зочид буудал" СОАК 15-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 7-р анги
13:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 3,4-р анги
14:00 Өнөө өглөө 
16:10 "Сайн ах" СОАК 13-р анги 
17:40 "Пеппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/  19-21-р анги 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 17,18-р анги 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Дел Луна зочид буудал" СОАК 16-р анги
21:00 Хар хайрцаг
22:00 "Хар жагсаалт" ОАК  /season-6/ 2-р анги
23:00 "Гранд зочид буудал" Испани ОАК 61-р анги
0:00 Хар хайрцаг
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
           2020 оны 01 сарын 24-ний Баасан гараг
цаг Контент
6:00 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
7:00 Өнөө өглөө 
10:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 17,18-р анги 
10:30 "Дел Луна зочид буудал" СОАК 16-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
12:30 "Эцэг эхийн хайр" ХОАК 8-р анги
13:30 "Мөрдөгч хүүхдүүд" хүүхэлдэйн кино /season-2/ 5,6-р анги
14:00 Өнөө өглөө 
16:10 "Сайн ах" СОАК 14-р анги 
17:40 "Пеппа торой" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 22-24-р анги 
17:55 Цаг агаарын хөтөлбөр
18:00 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 19,20-р анги 
18:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
19:30 "Дел Луна зочид буудал" СОАК 17-р анги
21:00 "Чимгээ шоу" нэвтрүүлэг дугаар -2
22:00 "Хар жагсаалт" ОАК  /season-6/ 3-р анги
23:00 "Истанбулын нууц" Турк ОАК 1-р анги
0:00 "Чимгээ шоу" нэвтрүүлэг дугаар -2
1:00 Үдшийн мэдээ
1:30 Эфир завсарлана
                2020 оны 01 сарын 25-ны Бямба гараг
  цаг Контент
  6:00 "Сабрина" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 1-8-р анги
  9:00 Өнөө өглөө 
  12:00 "Дел Луна зочид буудал" СОАК  17-р анги
  13:10 Хүрээлэн амьд ертөнц 25-р хэсэг
  13:40 "Ким нарийн бичгийн дарга"  СОАК 13,14-р анги 
  16:10 "Багтай баатрууд" хүүхэлдэйн кино /season-1/ 5-8-р анги 
  17:00 "The Voice of Mongolia-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар-1
  19:05 "The Voice of Mongolia-2" шоу нэвтрүүлэг Хөшигний ард  дугаар-1
  19:30 Ардын буйдан /season-10/ 10-1
  21:00 Хар хайрцаг
  22:00 "21-р жамп гудамж" УСК 
  0:10 "Хоёр амь" МУСК
  2:00 Эфир завсарлана
                     2020 оны 01 сарын 26-ны Ням гараг
цаг Контент
6:00 "Бяцхан оцон шувуу Пороро" хүүхэлдэйн кино /season-4/ 27-52-р анги 
9:00 Өнөө өглөө 
12:00 "Ким нарийн бичгийн дарга"  СОАК 15,16-р анги 
14:30 "5 настнуудын нууцлаг ертөнц" шоу нэвтрүүлэг  дугаар -2
15:30 Нүүдэл шийдэл
16:30 "The Voice of Mongolia-2" шоу нэвтрүүлэг Хөшигний ард  дугаар-1
17:00 "Киносутра" ОАМУСК 2-р анги 
18:00 Ардын буйдан /season-10/ -1
19:30 "The Voice of Mongolia-2" шоу нэвтрүүлэг дугаар-2
21:30 Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр
22:30 "Love and Sex" ОАМУСК 5,6-р анги 
0:00 "Робот цагдаа" УСК
2:00 Эфир завсарлана

Хүсэлт илгээх