76.5 хувийн саналаар УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл батлагдлаа

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Сонгуулийн тухай хуулийг үргэлжлүүлэн хэлэлцэв. Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгээр 14 асуудлаар санал хураалт явуулсан юм. Санал хураалтад оролцсон гишүүдийн 76.5 хувийн саналаар УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл батлагдлаа.