card
ОУВС-ийн  захирлуудын зөвлөл манай улсад 99 сая ам.долларын санхүүжилт олгох  асуудлыг 6-р сард хэлэлцэнэ.

ОУВС-ийн захирлуудын зөвлөл манай улсад 99 сая ам.долларын санхүүжилт олгох асуудлыг 6-р сард хэлэлцэнэ.

Ковид -19 цар тахлаас үүдэлтэйгээр монгол улсын эдийн засагт бий болсон хүндрэлийг даван туулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 99 сая Америк долларын тусламж үзүүлэхээр болжээ.

Дэлгэрэнгүй
Ирэх оноос ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг засгийн газарт шилжүүлнэ

Ирэх оноос ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг засгийн газарт шилжүүлнэ

Монголбанк ипотекийн зээлийг энэ оноос засгийн газарт шилжүүлэх байсан. Гэхдээ Засгийн газрын төсөвтэй холбоотойгоор 2020 он хүртэл Төв банк ипотекийн зээлийг үргэлжүүлэн хэрэгжүүлэхээр болсноо мэдэгдсэн.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх