Зарим мэргэжил илүүдэлтэй байхад зарим нь дутагдалтай байсаар байна

Зарим мэргэжил илүүдэлтэй байхад зарим нь дутагдалтай байсаар байна

2018 онд хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа эхний 20 мэргэжлийн дийлэнх нь диплом шаардахгүй ажил мэргэжлүүд байгааг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын судалгааны институтаас мэдээлж байсан.

Дэлгэрэнгүй
Ял эдлээд суллагдсан иргэдийн 50 орчим хувь нь дахин гэмт хэрэгт холбогддог

Ял эдлээд суллагдсан иргэдийн 50 орчим хувь нь дахин гэмт хэрэгт холбогддог

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас жилд дунджаар 1500-2000 орчим ялтан суллагддаг гэсэн статистик байдаг.

Дэлгэрэнгүй
Замын түгжрэлийг бууруулахад хүүхдийн автобус чухал үүрэгтэй

Замын түгжрэлийг бууруулахад хүүхдийн автобус чухал үүрэгтэй

Нийслэл хотын авто замын түгжрэлийн асуудлыг шийдэх гарцуудын нэгийг ЕБС-иудын сурагчдыг тусгай автобусаар гэр сургуулийн хооронд зөөвөрлөдөг болох явдал гэж харж байна. 

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх